J. Bondar ARCHITEKTURA - PRZESTRZE WARTOCI


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ARCHITEKTURA
- PRZESTRZEŃ WARTOŚCI

Jarosław Bondar

Wernisaż wystawy:
18 listopada 2015, środa, godz. 18.00

Czas ekspozycji:
19|11|2015 - 14|12|2015Galeria Architektów Forma, ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
Godziny otwarcia: dni powszednie 9.00-16.00,
Wstęp na wystawę i wernisaż - wolny

Kuratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska

Patronat: ArchemonPobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>
REPORTAŻ Z WERNISAŻU

ARCHITEKTURA - PRZESTRZEŃ WARTOŚCI
Jarosław Bondar
-- reportaż filmowy

18|11|2015, Galeria Architektów FORMAAutor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu

    Foto-reportaż z wernisażu
autor: P. Rubinowicz
Zdjęcia z wernisażu
fot.: K.Czyńska

13|11|2015

W środę 18 listopada 2015 roku Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemność zaprezentować wystawę doktora inżyniera architekta Jarosława Bondara pod tytułem "Architektura - przestrzeń wartości". Wystawa przedstawia historię rozwoju myśli projektowej, dojrzewania Autora, poszukiwania wyrazu, wartości a przede wszystkim realizacji celu polegającego na takim przekształcaniu przestrzeni, by wznoszone obiekty służyły zarówno zaspokojeniu potrzeb, jak też były, w szerokim tego sława znaczeniu - piękne i ponadczasowe, jak czytamy w recenzji prof. Marii Kaszyńskiej, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, ZUT w Szczecinie. Przedmiotem prezentacji sąwybrane projekty i realizacje Jarosława Bodnara z lat 1992-2014, to jest od obrony pracy dyplomowej do zakończenia działalności zawodowej w zakresie projektowania architektury i urbanistyki, w ramach Pracowni Projektowej "LA Laboratorium Architektury", związanej z podjęciem przez Autora pracy w administracji samorządowej, na stanowisku Architekta Miasta Szczecin.

Autor stawia tezę, że w znacznej mierze kształtowanie jakości przestrzennych może stanowić autonomiczny obszar poszukiwań i decyzji projektowych architekta, prowadzonych równocześnie, bądź niezależnie od analiz i rozstrzygnięć dotyczących innych wartości związanych z realizowanym projektem - np. wartości użytkowych, społecznych, technicznych czy ekonomicznych. Jak zauważa prof. Adam Maria Szymski, prezentowane projekty ilustrujątąwłaśnie fazę, w której prezentowana oryginalność głównie sprowadza się do kolejnych eksperymentów, w których funkcjonalny stopień komplikacji wewnętrznej przestrzeni budynku stanowi dogodny pretekst do "uwolnienia" jej obudowy różnymi formalnymi zabiegami prowadzącymi do 'rozrzeźbienia' masywnych z reguły brył, posługując się zarówno neo-modernistycznym jak i po-modernistycznym detalem. Prof. Robert Barełkowski, zaważa że Jarosław Bondar to architekt refleksyjny, intelektualnie wyrafinowany, ale w owym wyrafinowaniu na tyle skażony pragmatyzmem, że w kreowanych formach dostrzega się wyraźny wątek inżynierski, odpowiedzialność za przestrzeń w rozumieniu programowym, użytkowym i technicznym. To twórca świadomie pożytkujący cały arsenał dostępnych mu środków, lecz znający ograniczenia i powściągliwość, by realizować to, co można w danej sytuacji, bez walki o nachalnie odbitąw projekcie własnąpieczęć.

Jarosław Bondar, jest architektem, doktorem nauk technicznych, adiunktem na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, cenionym w środowisku dydaktykiem architektury. Studiował architekturę na Politechnice Szczecińskiej (studia magisterskie) oraz na Politechnice Warszawskiej (studia doktoranckie), gdzie w 2005 roku obronił procę doktorskąpt. "Różne koncepcje kształcenia architektów na przykładzie Bauhausu, w latach 1922 i 1923". Łączy praktykę zawodu architekta z działalnościąnaukowąi dydaktycznąz zakresu teorii architektury, budowy formy architektonicznej oraz zagadnień projektowania budynków użyteczności publicznej. Jest uczestnikiem licznych konkursów architektonicznych i urbanistycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W latach 2003-2006 pełnił funkcję wiceprezesa ds. twórczości Stowarzyszenia Architektów Polskich Odział w Szczecinie. Do 2014 roku był członkiem Zarządu SARP o/Szczecin. Od 2014 roku pełni funkcję Architekta Miasta Szczecin.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma

OPIS WYSTAWY

Istniejące relacje pomiędzy elementami przestrzeni sąpostrzegane przez człowieka i opisywane z punktu widzenia wartości "samej w sobie". JAKOŚCI PRZESTRZENNE funkcjonująjako autonomiczne, nawet bez uwzględniania ich potencjalnej wartości użytkowej. Świadomie postrzegając i kształtując relacje przestrzenne człowiek nadaje WARTOŚĆ swojemu otoczeniu. Nawet podstawowe decyzje człowieka, wprowadzające zmianę w przestrzeni - wynikające z faktu koniecznej ingerencji w otoczenie, w związku z jego przystosowaniem co celów związanych z egzystencją- otwierająobszar doznań, doświadczeń i przeżyć o charakterze estetycznym oraz mogąbyć w tych kategoriach postrzegane i wartościowane. Decydując o szerokości, wysokości, materiale lub kolorze - nadajemy przestrzeni określone JAKOŚCI, które stanąsię dla uczestnika i odbiorcy źródłem doznań i przeżyć oraz odniesione zostanądo określonego obszaru wartości. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że PRZESTRZEŃ JEST WARTOŚCIˇ.

Kształtowanie jakości przestrzennych stanowić może - w znacznej mierze - autonomiczny obszar poszukiwań i decyzji projektowych architekta, prowadzonych równocześnie bądź niezależnie od analiz i rozstrzygnięć dotyczących innych wartości związanych z realizowanym projektem - np. wartości użytkowych, społecznych, technicznych czy ekonomicznych.

Wystawa obejmuje wybrany, autorski, architektoniczny dorobek twórczy - zrealizowany w latach 1992 - 2014 tj. od obrony pracy dyplomowej magisterskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka, na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), do zakończenia działalności zawodowej w zakresie projektowania architektury i urbanistyki, w ramach Pracowni Projektowej LA Laboratorium Architektury - Jarosław Bondar, związanego z podjęciem pracy w administracji samorządowej, na stanowisku Architekta Miasta Szczecin.

Obroniona w 1992 roku praca dyplomowa magisterska, zatytułowana SZKOŁA ARCHITEKTURY, której promotorem jest prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski, w sposób rzeczywisty i symboliczny, stanowi podsumowanie okresu studiów na kierunku architektura i urbanistyka oraz inicjuje podjęcie samodzielnych doświadczeń, związanych z wykonywaniem zawodu architekta. Wystawę zamyka zrealizowany i oddany do użytkowania w 2014 roku budynek Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM na terenie SPSK1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.

dr inż. arch. Jarosław Bondar

Czytaj więcej >>>

WYBRANE PRACE

RECENZJE WYSTAWY

Wystawa przedstawia historię rozwoju myśli projektowej, dojrzewania Autora, poszukiwania wyrazu, wartości a przede wszystkim realizacji celu polegającego na takim przekształcaniu przestrzeni, by wznoszone obiekty służyły zarówno zaspokojeniu potrzeb, jak też były, w szerokim tego sława znaczeniu - piękne i ponadczasowe. (...) W swoich obiektach uwypukla społecznąfunkcję architekta, który ma tworzyć architekturę przyjaznądla człowieka. Podjęcie tak trudnych tematów projektowych, jakimi sąobiekty służby zdrowia, świadczy o niezwykłej wrażliwości i odpowiedzialności Autora oraz zrozumieniu posłanniczej roli twórcy, w stosunku do odbiorcy swojego dzieła. Jego obiekty nie sąformami agresywnymi. Jest to architektura spokojna, przyjazna, odnosząca się pozytywnie i z wielkim szacunkiem do użytkowników przestrzeni oraz otaczającego środowiska. (...) Architektura tworzona przez Jarosława Bondara to nie tylko przestrzeń wartości - to olbrzymi obszar wypełniony pozytywnątreścią.

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT


Pełny tekst recenzji >>>


(...) Prezentowane projekty ilustrujątąwłaśnie fazę, w której prezentowana oryginalność głównie sprowadza się do kolejnych eksperymentów, w których funkcjonalny stopień komplikacji wewnętrznej przestrzeni budynku stanowi dogodny pretekst do "uwolnienia" jej obudowy różnymi formalnymi zabiegami prowadzącymi do 'rozrzezbienia' masywnych (z reguły) brył posługując się zarówno neo-modernistycznym jak i po-modernistycznym detalem. (...) [Prezentowane projekty] Obrazująprofesjonalny warsztat projektowy szczególnie widoczny w przykładach obiektów szpitalnych wymagających od projektanta znacznego zdyscyplinowania specyficznym programem użytkowym rygorystycznie ograniczającym swobodę twórczego eksperymentowania. (...)

prof. dr hab. inż. arch. Adam Mairia Szymski

Pełny tekst recenzji >>>


(...) Jarosław Bondar to architekt refleksyjny, intelektualnie wyrafinowany, ale w owym wyrafinowaniu na tyle skażony pragmatyzmem, że w kreowanych formach dostrzega się wyraźny wątek inżynierski, odpowiedzialność za przestrzeń w rozumieniu programowym, użytkowym i technicznym. To twórca świadomie pożytkujący cały arsenał dostępnych mu środków, lecz znający ograniczenia i powściągliwość, by realizować to, co można w danej sytuacji, bez walki o nachalnie odbitąw projekcie własnąpieczęć. (...) W przypadku Jarosława Bondara mamy do czynienia z dużym wyczuciem formy, a równocześnie brakiem formalizmu, z precyzyjnym kształtowaniem funkcji, bez nadmiernego dowartościowania sfery funkcjonalistycznej, z dobrym rozpoznaniem i wpleceniem rozwiązań technicznych, niekiedy bardzo skomplikowanych, w architektoniczne struktury, jednak bez manierystycznego stechnicyzowania projektowanych obiektów. (...) Dorobek doktora Jarosława Bondara jest cennym przypomnieniem konieczności konfrontowania - w naukach stosowanych - dociekań teoretycznych z praktycznąimplementacją. Zderzenie ideału z realiami, chęci z możliwościami realizacyjnymi to prawdziwe miejsce wykuwania wartości przestrzennych, o jakich opowiadająprojekty Jarosława Bondara.

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT, UTP

Pełny tekst recenzji >>>

INFORMACJA O AUTORZE

Jarosław Bondar urodzony w 1967r w Szczecinie. Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1992 - studia magisterskie) i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2005 - studia doktoranckie). Praca doktorska na temat: "Różne koncepcje kształcenia architektów na przykładzie Bauhausu, w latach 1922 i 1923" (promotor: Prof. dr hab. arch. Lech Kłosiewicz , Politechnika Warszawska) podejmowała problematykę różnego podejścia do zagadnienia twórczości i roli osoby twórcy w nowoczesnym społeczeństwie, na początku XX wieku. Adiunkt w Zakładzie Projektowania Architektonicznego WBiA Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Działalność projektowa w pracowni LA Laboratorium Architektury w latach 1995 - 2014. Architekt Miasta Szczecin od 2014 do chwili obecnej. Łączy praktykę zawodu architekta z działalnościąnaukowąi dydaktyczną(z zakresu teorii architektury, budowy formy architektonicznej oraz zagadnień projektowania budynków użyteczności publicznej). Uczestnik i laureat, wraz z zespołem LA Laboratorium Architektury, konkursów architektonicznych m.in.: I nagroda w konkursie SARP na "Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej terenu kwartału zabudowy miejskiej w Policach", I nagroda ogólnopolskim konkursie na opracowanie koncepcji Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, uwieńczona zakończonąw 2011r realizacjąbudynku, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie SARP na projekt rozbudowy biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Wiceprezes ds. twórczości Stowarzyszenia Architektów Polskich Odział w Szczecinie (w latach 2003 - 2006), Członek Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów (w latach 2002 - 2010), Członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich Odział Szczecin (w latach 2006 - 2007 i 2011 - 2014).

`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska