Galeria FORMA - Prezentacja Galerii


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Galeria Architektów Forma funkcjonuje w strukturach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Wydział Budownictwa i Architektury, Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego). Została powołana do życia w maju 2006 roku, a po kilku miesiącach objęta oficjalnym patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie (za porozumieniem podpisanym przez dyrektora IAiPP prof. Waldemara Marzęckiego, JM Rektora Włodzimierza Kierożyckiego, dziekana WBiA prof. Władysława Szaflika oraz dyrektora Muzeum Narodowego pana Lecha Karwowskiego).

Galeria mieści się w Budynku Architektury przy ul. Żołnierskiej 50 (Kampus Uniwersytecki). Główna sala ekspozycyjna wraz holem wejściowym ma powierzchnię 120 m2. Zaplecze tworzy magazyn oraz pomieszczenia kawiarni 'Cafe Kultura', funkcjonującej przy galerii. Wnętrze zostało wykonane w ramach szerszego projektu remontu piwnic w budynku, współfinansowanego przez dwa granty KBN. Prace budowlane koordynował ówczesny dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki przy współpracy dr inż. arch. Stefana Nowaczyka i dr inż. arch. Piotra Arleta. Autorką projektu aranżacji wnętrz jest dr inż. arch. Olga Sietnicka, która w latach 2006-2007 była kuratorem galerii. Od 2008 roku funkcję kuratora pełni dr inż. arch. Paweł Rubinowicz.

W ciągu niespełna czterech lat funkcjonowania Galerii Architektów Forma zaprezentowanych zostało łącznie dwadzieścia sześć wystaw (do 2010.04.15) o różnorodnej tematyce, związanej głównie z szeroko rozumianą twórczością architektoniczną (w tym naukową) oraz twórczością artystyczną (podejmowaną w znacznej mierze przez architektów).

Wstęp na wernisaże oraz na wszystkie wystawy jest bezpłatny. Galeria jest czynna w dni powieszenie oraz soboty i niedziele (z wyłączeniem okresu przerwy międzysemestralnej). Informacja o wystawach pojawia się prasie lokalnej oraz mediach elektronicznych. Galeria prowadzi też newsletter przesyłany (drogą mailową) do ok. 650 prenumeratorów.


Główna sala ekspozycyjna Galerii Architektów Forma. Po lewej: wnętrze w trakcie renowacji w 2005 roku (w ramach projektu adaptacji piwnic w Budynku Architektury). Po prawej: wnętrze sali ekspozycyjnej w 2007 roku (podczas wystawy pt. 'Kolory Barcelony'). Na całej powierzchni sufitu zainstalowany jest stelaż umożliwiający podwieszania plansz, eksponatów i elementów oświetlenia. W 2008 roku wykonane zostało dodatkowe wejście do budynku - prowadzące wprost do Galerii.


Galeria jest platformą wypowiedzi twórczej środowiska uniwersyteckiego ZUT, szczególnie zaś wykładowców i studentów kierunku Architektura i Urbanistyka. Organizowane są wystawy indywidualne pracowników ZUT, wystawy studenckie oraz wystawy dokumentujące szersze działania dydaktyczno-naukowe prowadzone przez Uczelnię (np. Warsztaty Topology of Transgression zorganizowane w 2006 roku wspólnie z Uniwersytetem Sztuki w Berlinie, czy też planowana na czerwiec 2010 roku wystawa Nowe Wizje dla Starego Miasta - organizowana wspólnie z BPPM w Szczecinie i Uniwersytetem Bauhaus w Weimarze). Z drugiej strony, formuła funkcjonowania Galerii jest otwarta także na inicjatywy płynące spoza środowiska akademickiego ZUT. Część wystaw poświęcona jest prezentacji twórczości architektonicznej i stricte artystycznej (np. fotografia kreacyjna) zaproszonych autorów nie związanych ze środowiskiem akademickim.


Kluczowe wydarzenia w pierwszym roku funkcjonowania Galerii. Po lewej: plakat z uroczystości otwarcia piwnic w Budynku Architektury, 31 maja 2006 roku (opr. W. Marzęcki). W ramach nowej części budynku do użytku oddana została główna sala ekspozycyjna Galerii Architektów Forma. Po prawej: dokumentacja fotograficzna z ceremonii objęcia patronatem Galerii przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, 18 grudnia 2006 roku (for. W. Marzęcki, U. Nowaczyk)
WSPÓŁPRACA GALERII Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

Dążąc do jak najlepszej organizacji wystaw oraz do jak najszerszej propagacji ich treści, Galeria Architektów Forma
współpracuje (m.in.) z wymienionymi dalej Instytucjami:
MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE - od czerwca 2006 roku działania Galerii objęte są oficjalnym patronatem Muzeum, logo Muzeum umieszczane jest w materiałach wystawowych (plakaty, katalogi, foldery).
SAMORZˇDOWA INSTYTUCJA KULTURY SZCZECIN 2016 - Galeria wspiera działania zmierzające do uzyskania przez Szczecin tytułu 'Europejskiej Stolicy Kultury' w roku 2016. Logo 'Szczecin 2016' umieszczane jest w materiałach wystawowych (plakaty, katalogi, foldery). Informacja o wystawach prezentowanych w Galerii (zwiastuny wystaw, plakaty, katalogi i foldery) propagowane są za przez portal internetowy 'Szczecin 2016'.
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH / ODDZIAŁ W SZCZECINIE - począwszy do 2008 roku Galeria jest oficjalnym uczestnikiem organizowanego corocznie przez SARP 'Westivalu Sztuka Architektury'. Udział Galerii opiera się na organizacji wystaw, które ujęte są w ramach oficjalnego programu 'Westivalu'. Komunikaty mailowe (także o innych wystawach) przesyłane są do członków SARP w Polsce.
BIURO PROMOCJI ZUT W SZCZECINIE - przez Rzecznika Prasowego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie komunikaty o wystawach prezentoweanych w Galerii Architektów Forma redagowane są w formie 'Informacji Prasowej' rozpowszechnianej na stronach ZUT. Odpowiednie notki pojawiają się regularnie w lokalnej prasie (m.in. Gazeta Wyborcza) oraz mediach elektronicznych.
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI URZĘDU MIASTA SZCZECIN - począwszy od 2009 roku komunikaty o wystawach organizowanych w Galerii Architektów Forma (zwiastuny wystaw, plakaty, katalogi / foldery) prezentowane są cyklicznie na oficjalnym portalu internetowym Miasta Szczecin w zakładce 'Miasto poleca...' (www.szczecin.eu).
ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW W SZCZECINIE - począwszy od 2009 roku komunikaty mailowe o zbliżających się wystawach w Galerii Architektów Forma przesyłane są przez Izbę do jej członków w Szczecinie.
SZCZECIŃSKI PORTAL INTERNETOWY 'INFOLUDEK' - począwszy od 2009 roku komunikaty o wystawach prezentowanych w Galerii Architektów Forma umieszczane są na popularnym w Szczecinie portalu 'Infoludek'.


ORGANIZACJA I PROMOCJA WYSTAW W GALERII

Wystawy w Galerii Architektów Forma organizowane są z około rocznym wyprzedzeniem. Wymogiem jest przygotowanie minimum jednej recenzji. Autorzy są ponadto zobligowani do opracowania plakatu oraz folderu lub katalogu zawierającego informację o autorze/autorach oraz opis wystawy. Począwszy od 2009 roku, na bazie uzyskanych materiałów Galeria redaguje tekst trzech komunikatów: ogłoszenie wystawy, przypomnienie oraz 'refleksje' z wernisażu (wraz z dokumentacją fotograficzną wydarzenia). Komunikaty Galerii (newsletter) przesyłane są na listę kontaktową obejmującą obecnie około 650 adresów mailowych. Informacja o wystawach prezentowana jest na kilku portalach internetowych (ESK Szczecin 2016, Szczecin.eu, Infoludek, i inne zależnie od tematyki wystawy m.in. Architektura Murator) oraz w lokalnej prasie (Gazeta Wyborcza, Kurier Szczeciński, Forum Uczelniane ZUT) i Polskim Radiu Szczecin (odrębne audycje poświecone wybranym wystawom).