Być może nie tylko ja - Waldemara Marzęckiego


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Być może nie tylko ja...
Waldemar Marzęcki


Wernisaż wystawy
24. stycznia 2020, godz. 18.00

Czas ekspozycji
24|01|2020 - 28|02|2020


Galeria FORMA, ZUT, WBiA / Budynek Architektury, ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
Wstęp na wystawę i wernisaż - wolny

Kuratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska


Pobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>
REPORTAŻ Z WERNISAŻU

Być może nie tylko ja
-- reportaż filmowy

24|01|2020, Galeria Architektów FORMAAutor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
andrzej.fader@faderproduction.eu
ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

    Foto-reportaż z wernisażu
autor: P. Rubinowicz
Zdjęcia z wernisażu
fot. Klara Czyńska, Paweł Rubinowicz
AUTORSKI POKAZ FILMOWY

Być może nie tylko ja...
pokaz filmowy autorstwa
Waldemara Marzęckiego
24|01|2020, Galeria Architektów FORMA

REPORTAŻ Z SESJI FOTOGRAFICZNEJ

Być może nie tylko ja...
reportaż z sesji fotograficznej
Waldemara Marzęckiego
24|01|2020, Galeria Architektów FORMA


23|01|2020

W piątek 24 stycznia 2020 roku w Galerii Architektów Forma odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej prof. Waldemara Marzęckiego zatytułowanej „Być może nie tylko ja”. Recenzentami wystawy są: prof. Krzysztof Bizio oraz dr Arkadiusz Polewka. Waldemar Marzęcki, prof. zw. architekt, urbanista, fotografik. Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictw i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Autor czterech książek poświęconych współczesnej urbanistyce. Członek i były prezes szczecińskiego oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor 44 wystaw fotograficznych, prezentowanych w Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i Włoszech. W latach 70. i 90. współpracował ze Telewizją Polską, przygotowując czołówki komputerowe dla wielu programów telewizyjnych o zasięgu regionalnym i krajowym. W projektach artystycznych łączy fotografię z innymi dziedzinami sztukami: architekturą, urbanistyką, muzyką, teatrem, grafiką multimedialną, vizualartem i sztuką performatywną.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii FormaByć może - nie tylko ja,
mam takie wrażenie,
że nasze codzienne zabieganie
może być nieobiektywne.

A gdyby tak spojrzeć
na nasze istnienie
z innej,
nieco szerszej perspektywy ?

Być może jesteśmy
jedynie grudką ziemi
niewielkim elementem,
bliźniaczego świata.

I z tego powodu,
tak trudno nam
te dwie rzeczywistości
od siebie odróżnić.

A jeszcze trudniej zrozumieć
prawdopodobnie zasadnicze
równice pomiędzy nimi.

Waldemar Marzęcki

RECENZJE WYSTAWY

Przedmiotem recenzji jest wystawa multimedialna autorstwa prof. dr hab. inż. architekta Waldemara Marzęckiego pt. „Być może nie tylko ja…”, której wernisaż miał miejsce w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w Galerii Architektów „Forma”, działającej przy ulicy Żołnierskiej 50 na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Na wystawie Autor przedstawił: serię zdjęć wielkoformatowych oraz film krótkometrażowy. Całość uznać można za multimedialną instalację, która w sfabularyzowany sposób prezentowała i rozwijała zawartą w tytule refleksję egzystencjalną „Być może nie tylko ja…”.

Autor jest artystą poruszającym się od ponad 40 lat w obszarze fotografii i działań z nią związanych. W swoim dorobku posiada szereg indywidualnych i zbiorowych wystaw fotograficznych prezentowanych w Polsce i poza granicami. Wypowiadał się on głównie poprzez różne odmiany fotografii kreacyjnej, tworząc cykle dedykowane wybranym tematom. W przeszłości posługiwał się między innymi techniką diaporamy, a w ostatnich latach skupiony był na cyfrowej transformacji fotografii. Wydaje się, że właśnie wątek narracyjny uznać należy za kluczowy dla jego twórczości. W tym sensie użycie filmu jako nośnika komunikacji z widzem stanowi naturalne rozwinięcie przyjętej strategii artystycznej.

Pod względem formalnym przedstawiona wystawa odróżnia się od wcześniejszych dokonań Autora. Jej podstawą jest dokumentacja „drogi”, w której każdy kadr jest częścią opowieści, a nie samodzielnym bytem. Autor aranżuje w tych fotografiach i filmie podróż bohatera (którego kreuje jego syn). Oto w pustej przestrzeni pojawia się człowiek, który zapełnia ją przedmiotami. Przedmioty te z początku wygaszone, stają się z czasem coraz wyraźniejsze, budując atrapę świata codzienności. Kiedy wydaje się, że ten „świat się dopełnił”, bohater wnosi w swoją przestrzeń symboliczne okno. Wyglądając przez nie widzi równocześnie kosmos i okruch ziemi. Zabieg ten wydaje się sugerować względność układów odniesienia i stanowi klamrę rozwijającą tytułu cyklu - „być może nie tylko ja…”.

W opinii Recenzenta przedstawiona instalacja stanowi autorską wypowiedź będącą rodzajem wątpliwości Autora dotyczących aksjologii ludzkiego życia. W jego wizji plastycznej i fabularnej człowiek zawiedzony jest pomiędzy kosmosem i grudką ziemi, urządza swój świat „tu i teraz”, zapominając o jego relatywności. Autor próbuje przypomnieć o różnych układach odniesień, burząc naiwną wiarę w „jedyny możliwy punkt odniesienia”.

Tytuł wystawy wskazuje, że ma on nadzieję, iż podobne wątpliwości podzielają także inni. Burzenie utartych schematów i kwestionowanie „pozornych oczywistości” to jedna z podstawowych dróg sztuki współczesnej. W przekonaniu Recenzenta Autora doskonale wpisuje się w ten model refleksji, wyróżniając się przy tym bardzo dobrym warsztatem.

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT
Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania, WBiA, ZUT---

Wystawa Być może nie tylko ja…, Profesora Waldemara Marzęckiego, to realizacja multi-medialna. Połączenie dźwięku oraz cyklu prac fotograficznych, będące próbą autorskiego poszerzenia pola fotografii. Dodać należy, że jest to kolejny projekt artystyczny, w którym autor sięga poza obraz fotograficzny. Wspomnianym, dodatkowym medium jest w tym przy-padku dźwięk. Głos, będący wewnętrznym monologiem autora, słyszalny jest jak w szczerej rozmowie z Innym, ale Bliskim, na tle kropel upływającego czasu. To co czyni tę wypowiedź wyjątkową zawarte jest w przyjętej formule długiego zdania -rozpoczynającego rozmowę, do której jesteśmy zaproszeni. A w której jednocześnie zmysł wzroku napotyka, prawie mono-chromatyczne, fotografie integralnie związane z tokiem narracji. Autor sięga w nich po ma-terializujące się formy codzienności, wśród których próbuje poruszać się Inny Ja, pomimo coraz bardziej skomplikowanych doń relacji. Tworząc swoje najbliższe otoczenie w akcie bu-dowania przestrzeni, tworzenia trzeciej skóry, dostrzega zarazem przemijalność i kruchość egzystencji. Świadom platońskiego paradygmatu, próbuje odnaleźć ukrytą, pod przesłoną sytuacji życiowej, inną perspektywę. Ten aspekt wprowadza jednostkowe doświadczenie w poszukiwanie wymiaru wspólnotowego, nieoczywistego dla autora w tym co tu i teraz. Foto-grafie poprzez dialektykę mignięcia chwili i ich materialności, zawartej w wymiarach, rytmie i układzie ekspozycji, tworzą zbiór będący wizualnym zapisem poszukiwania tego co przeczu-wane. Bez widza, bez Innego Ja, ów proces wydaje się być zamknięty, co implikuje nie tylko tytuł wystawy, ale również -a może przede wszystkim - potrzeba dialogu. To w nim autorski zamysł może się spełnić, a tym samym poszukiwanie odpowiedzi metaforycznie domknąć, wskazując na niejedną drobinę materii bliźniaczego świata.

Profesora Marzęckiego nurtuje uchwycenie sensu rzeczywistości, jej przeczuwalnej wielości. Ale także znalezienie formalnego wyrazu, adekwatnego do - jak ujął to Umberto Eco - dycho-tomii piękna prowokacji i piękna konsumpcji. Bowiem w ciągłym powtarzaniu się cywiliza-cyjnych klisz, w dobie fotografii mobilnej, namysł i pogłębiona refleksja, wsparta świadomo-ścią medium jakim jest fotografia artystyczna, wymaga poszukiwania nowych form. To nie tylko integralna część wystawy, ale również świadomość źródła, w którym arche i logos to wciąż nie tylko wyrazy ważnego, choć niedługiego zdania.

Dr Arkadiusz Polewka
Katedra Sztuk Wizualnych, WBiA, ZUTINFORMACJA O AUTORZE

Waldemar Marzęcki - architekt, urbanista, artysta fotografik. Od 2009 roku profesor zwyczajny. Wykłada na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Autor czterech książek poświęconych współczesnej urbanistyce, ponad 90-ciu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu projektów architektonicznych i urbanistycznych. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i były prezes szczecińskiego oddziału ZPAF. Autor 43 wystaw fotograficznych, prezentowanych w Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i Włoszech. W latach 70. i 90. współpracował ze Szczecińskim Ośrodkiem Telewizji Polskiej. W projektach artystycznych łączy fotografię z innymi dziedzinami sztukami: architekturą, urbanistyką, muzyką, teatrem, grafiką multimedialną, vizualartem i sztuką performatywną. Od 2009 roku prowadzi autorską szkołę fotografii. Kontakt: http://marzecki.com.pl/

`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska