Żegnaj pałacu - Waldemara Marzęckiego


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ŻEGNAJ PAŁACU
Waldemar Marzęcki


Wernisaż wystawy
23. listopada 2018, godz. 18.00

Czas ekspozycji
23|11|2018 - 05|12|2018


Galeria FORMA, ZUT, WBiA / Budynek Architektury, ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
Wstęp na wystawę i wernisaż - wolny

Kuratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska


Pobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>

25|11|2018

23 listopada 2018 roku w Galerii Architektów Forma miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej profesora Waldemara Marzęckiego zatytułowanej ŻEGNAJ PAŁACU. Dyskusja nad znaczeniem Pałacu Nauki i Kultury w Warszawie została ujęta językiem fotografii. Przekaz jest otwarty na dialog z obiorcą. Może być intepretowany na różnych płaszczyznach: w wymiarze symbolicznym, historycznym, kulturowym, urbanistycznym oraz architektonicznym. Każdy z nas zna Pałac Kultury i Nauki. Skonfrontujmy nasze spojrzenie z wypowiedzią artystyczną Waldka Marzęckiego. Zapraszam do zobaczenia kilkunastu wielkoformatowych fotogramów, które w pełnej krasie można zobaczyć wyłącznie w Galerii tylko do 5 grudnia. Na stronach internetowych poświęconych wystawie prezentujemy zdjęcia z wernisażu oraz autorski pokaz filmowy Marzęckiego.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma


AUTORSKI POKAZ FILMOWY

ŻEGNAJ PAŁACU
pokaz filmowy autorstwa
Waldemara Marzęckiego
23|11|2018, Galeria Architektów FORMA

ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

Zdjęcia z wernisażu
fot. Klara Czyńska, Paweł Rubinowicz

20|11|2018

W piątek 23 listopada 2018 roku w Galerii Architektów Forma odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej profesora Waldemara Marzęckiego zatytułowanej „Żegnaj pałacu”. Inspiracją dla poszukiwań artystycznych był Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Jak to bywa ze zjawiskami wyrazistymi – czytamy w opisie autorskim – jedni doprowadzili do wpisania tego budynku do rejestru zabytków inni chcą ten ogromny obiekt zburzyć na wieczną niepamięć. Ja jednak tą wystawą pragnę przyczynić się do refleksji nad obecnym miejscem Pałacu Kultury i Nauki w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni śródmieścia naszej stolicy.

Waldemar Marzęcki, prof. zw. architekt, urbanista, fotografik. Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictw i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Autor czterech książek poświęconych współczesnej urbanistyce. Członek i były prezes szczecińskiego oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor 43 wystaw fotograficznych, prezentowanych w Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i Włoszech. W latach 70. i 90. współpracował ze Telewizją Polską, przygotowując czołówki komputerowe dla wielu programów telewizyjnych o zasięgu regionalnym i krajowym. W projektach artystycznych łączy fotografię z innymi dziedzinami sztukami: architekturą, urbanistyką, muzyką, teatrem, grafiką multimedialną, vizualartem i sztuką performatywną.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma


FOTOGRAMY

Zobacz prace w wysokiej rozdzielczości >>>
OPIS AUTORSKI

Bezspornie Pałac Kultury i Nauki został wzniesiony z pobudek politycznych, z inicjatywy Józefa Stalina jako „dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego”. Ten już 63-letni obiekt odgrywał jednak w życiu Warszawy i całej Polski dość niejednoznaczną rolę. Z jednej strony gościł w swoich murach kolejne zjazdy PZPR a równocześnie w 1967 r. w samym środku siermiężnego socjalizmu w Sali Kongresowej wystąpił legendarny zespół Rolling Stones – jeden z symboli obcej wówczas ideologicznie kultury zachodu. To tu również szeroko otworzyły się wrota komunistycznej cenzury dla światowego jazzu za sprawą Jazz Jamboree, jednego z najstarszych festiwali jazzowych w Europie. Tu też, jak na ironię losu, rozwiązano PZPR wyprowadzając z naszego życia jej sztandar. Obecnie najprawdopodobniej nie zważając na jego polityczną przeszłość, rzesze obcokrajowców i rodaków zwiedzają budynek i okupują monumentalne zaprojektowane otoczenia pałacu. Młodzi ludzie postrzegają ten obiekt przez pryzmat muzeów, kin czy teatrów (istniejących od początku jego komunistycznego rodowodu). Jak to bywa ze zjawiskami wyrazistymi – jedni doprowadzili do wpisania tego budynku do rejestru zabytków inni chcą ten ogromny obiekt zburzyć na wieczną niepamięć. Ja jednak tą wystawą pragnę przyczynić się do refleksji nad obecnym miejscem Pałacu Kultury i Nauki w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni śródmieścia naszej stolicy. Nie można chaotyczną wysoką zabudową niemal jak „czapką niewidką” bezkrytycznie przykrywać jeden z ważniejszych materialnych symboli skomplikowanej historii naszego kraju. Z tego powodu spojrzałem na Pałac Kultury i Nauki z perspektywy owych wieżowców oraz w kilku przypadkach surrealistycznego wtopienia jego fragmentów w ich bryły. Jest to wyraz mojej dezaprobaty dla kompletnego braku właściwych relacji miedzy Pałacem Kultury i Nauki i współczesną zabudową śródmieścia Warszawy. Bo jak byśmy nie oceniali intencji powstania Pałacu Kultury i Nauki to jak na razie obiekt ten istnieje. Można zaryzykować stwierdzenie, że tylko dojrzałe społeczeństwa potrafią we właściwy sposób ustosunkować się do własnych doświadczeń historycznych aby z tych zdarzeń wysnuć zarówno przestrogę jak i naukę dla następców. Obecny stan przestrzenny centrum Warszawy sugeruje, moim zdaniem, chęć obejścia bokiem naszej przeszłość i uchylenia się od jej rzetelnej oceny. We właściwym rozliczeniu się z przeszłością pomocne mogą być nie tylko badania historyczne, literatura czy politologia ale również architektura i urbanistyka.

Waldemar Marzęcki

INFORMACJA O AUTORZE

Waldemar Marzęcki - architekt, urbanista, artysta fotografik. Od 2009 roku profesor zwyczajny. Wykłada na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Autor czterech książek poświęconych współczesnej urbanistyce, ponad 90-ciu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu projektów architektonicznych i urbanistycznych. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i były prezes szczecińskiego oddziału ZPAF. Autor 43 wystaw fotograficznych, prezentowanych w Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i Włoszech. W latach 70. i 90. współpracował ze Szczecińskim Ośrodkiem Telewizji Polskiej. W projektach artystycznych łączy fotografię z innymi dziedzinami sztukami: architekturą, urbanistyką, muzyką, teatrem, grafiką multimedialną, vizualartem i sztuką performatywną. Od 2009 roku prowadzi autorską szkołę fotografii. Kontakt: http://marzecki.com.pl/

`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska