Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WYBORY KOLORU - TOTEM ZUT

Jan Micha SzewczykWernisa wystawy:
27 stycznia 2011
czwartek, godz. 17.00


Czas gosowania:
27|01|2011 - 28|02|2011

Odsonicie 'Totemu ZUT':
3 marca 2011
czwartek, godz. 17.00


Zamknicie ekspozycji:
21|03|2011


Kurator wystawy: Pawe Rubinowicz

Pobierz plakat w wyszej rozdzielczoci (200dpi) >>>

03|03|2011

Serdecznie dzikuj za obecno na drugiej czci wernisau wystawy artysty malarza Jana Michaa Szewczyka, wieczcej Wybory Kolorw w Galerii Architektw Forma. Totem Uczelni zosta oficjalnie odsonity. Co czwarty z 273 wanych gosw zosta oddany na kolor nr 5 - r-czerwie. Kolejne barwy rzeby to: fiolet, niebieski, ciemna ziele, ty, popiel-krem, jasna czerwie. Peny tekst protokou wyborw, zdjcia z wczorajszego wernisau i wczeniejszych etapw akcji oraz inne materiay s dostpne poniej na niniejszych stronach galerii. W najbliszych dniach pojawi si tam take nowy reporta filmowy dokumentujcy akcj artystyczn Szewczyka.

Wystawa oraz Totem ZUT bd eksponowane:

do 21 MARCA 2011

GALERIA FORMA, ZUT, WBiA - BUDYNEK ARCHITEKTURY
ul. onierska 50, 71-210 Szczecin (sala ekspozycyjna na poziomie piwnic)
Galeria czynna: PN-PT godz. 8.00-17.00 | SB 9.00-17.00 | ND 9.00-15.00
Zapraszam te do kawiarni 'Cafe Kultura' (funkcjonujcej przy Galerii)Poniej tekst recenzji nadesanej przez prof. Ryszarda Tokarczyka:

Kolor jest ywioem. Jest nieodcznym skadnikiem przyrody i rzeczywistoci. Istnieje wedug naszej woli i poza ni. Istnieje obiektywnie i relatywnie. Nie moe istnie jednostkowo i poza ksztatem. Jest poznawany i uywany w bogactwie nieskoczonym, w znaczeniach mistycznych, mentalnych, zmysowych i materialnych. Wyobraamy, mylimy, przeywamy i wyraamy Kolorem. My istniejemy w kolorze i kolor istnieje w nas.

Jak nam proponuje Jan Micha Szewczyk, z Kolorem moemy si identyfikowa, deklarowa rwnie wybiera. Artysta proponuje nam dziaanie w sztuce spoecznej. Jeeli w wyborze Koloru rzdz nami emocje i nastroje to moemy pozna na ile w nich (w swej grupie spoecznej) jestemy podobni i popularni bd wyjtkowi. Odkrywane proporcje emocjonalne w grupie wiele mwi o moliwociach motorycznych ludzi, a wic o zdolnociach do wsplnego dziaania.

Totemy Jana Michaa Szewczyka, to prby aktualnej identyfikacji regionalnej. S jak pasiaki kurpiowskie, owickie, lskie, kujawskie lub parzenice podhalaskie, sdeckie, beskidzkie - znaki przynalenoci wielowiekowych grup spoecznych, ich spjnoci i trwaoci.

Spoeczno Szczecina i Regionu Zachodniopomorskiego jest bardzo moda i rnorodna. Tworzy j dopiero trzecie pokolenie ludzi tutaj urodzonych. Cigle tworzymy nasza tosamo i pytamy o to jaka ona jest i jak si zmienia. Artysta pomaga nam w tym samopoznaniu i ukazywaniu wizi, ktre czsto s zoone i ukryte, a przecie wane w tworzeniu wsplnot. Unia Europejska jest te bardzo mod wsplnot, ktra szuka i tworzy swoj tosamo. Jest du formacj, ktra szuka swojej jednoci w rnorodnoci. Wana jest nasza wiadomo, co oryginalnego wnosimy do tej formacji.

Moe czste testowanie kolorem pomoe nam widzie, gdzie jestemy w tym procesie?

Ryszard Tokarczyk,
prof. zw. art. malarzPobierz recenzj wystawy w PDF-ie >>>Dzikuj Autorowi oraz wszystkim uczestnikom akcji
Pozdrawiam serdecznie

Pawe Rubinowicz, kurator Galerii FormaPobierz protok z Wyborw Koloru w PDF-ie >>>
Zdjcia z odsonicia totemu ZUT (03-03-2011)

Zdjcia z otwarcia wystawy (27-02-2011)

01|03|2011

Przypominam, e jutro (tzn. w czwartek) odbdzie si druga cz wernisau wystawy artysty malarza Jana Michaa Szewczyka, wieczca Wybory Kolorw w Galerii Architektw Forma. Gosowanie dobiego koca. Decyzje zapady. W akcj wczyo si 285 osb (oddano 273 wane gosy). Preferencje uczestnikw okreliy spektrum barw, ktre artysta nanosi wanie na surow form Totemu Uczelni. Podczas wernisau, tu przed premierow odson rzeby, oficjalne wyniki wyborw ogosi rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pan Stanisaw Heropolitaski.

Zapraszam wernisa i odsonicie Totemu ZUT:

CZWARTEK | 3. MARCA | GODZ. 17.00

GALERIA FORMA, ZUT, WBiA - BUDYNEK ARCHITEKTURY
ul. onierska 50, 71-210 Szczecin (wstp wolny)

Zdjcia z otwarcia urby wyborczej


22|02|2011

W Galerii Architektw Forma eksponowana jest wystawa WYBORY KOLORU - TOTEM ZUT autorstwa artysty malarza Jana Michaa Szewczyka. Jeszcze przez tydzie, czyli do koca miesica, kady z nas moe wzi udzia w wyborach koloru. Wypenienie odpowiedniej karty do gosowania i wrzucenie jej do urny bdzie miao realny wpyw na struktur kolorystyczn TOTEMU naszej Uczelni...

Czas gosowania - do poniedziaku, 28. lutego 2010.
Wernisa drugiej czci wystawy i uroczyste odsonicie Totemu ZUT:

CZWARTEK | 3. MARCA | GODZ. 17.00

GALERIA FORMA, ZUT, WBiA - BUDYNEK ARCHITEKTURY
ul. onierska 50, 71-210 Szczecin (sala ekspozycyjna na poziomie piwnic)


21|01|2011

W najbliszym dniach Galeria Architektw Forma bdzie miaa przyjemno zaprezentowa pierwsz cz wystawy 'WYBORY KOLORU - TOTEM ZUT'. Autorem jest szczeciski artysta malarz Jan Micha Szewczyk. Wystawa jest elementem szerszego projektu artystycznego zatytuowanego 'Socjo-ART - Wybory Koloru', realizowanego przez Szewczyka od 2007 roku. Ide kadej z akcji, ujtych w ramach programu, jest wspudzia widzw w tworzeniu dziea. Autor zaprasza nas na wybory, w ktrych z palety kolorw namalowanych na 10 planszach naley wybra jeden 'wasny kolor' i zaznaczy go na specjalnie przygotowanych kartach do gosowania. Oddanie gosu jest aktem wsptworzenia nowego dziaa. Na podstawie bilansu gosw okrelany jest zestaw kolorw dla formy przestrzennej - Totemu. Przedmiotem akcji zaplanowanej w Galerii Forma jest stworzenie Totemu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - znaku i symbolu Uczelni. Patronat medialny wystawy: FaderProduction.eu - TV & documentaries.

Jan Micha Szewczyk, jest autorem kilkudziesiciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce Niemczech, Austrii, Francji, Czechosowacji, Woszech, Finlandii, Szwecji, Rosji i Australii. By dziaaczem Zwizku Polskich Artystw Plastykw. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Zachty Sztuki Wspczesnej w Szczecinie. Uczy malarstwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (ZUT). Wczeniejsze akcje w ramach 'Wyborw Koloru' zostay zrealizowane w ostatnich latach w Szczecinie, Nowogardzie, Golczewie, Marianowie, Warszawie i w Berlinie. Ich uczestnikami byy rnorodne rodowiska spoeczne: dzieci z przedszkola, winiowie zakadu karnego, wierni zgromadzeni w kociele, przypadkowi przechodnie. Wybory koloru w Galerii Forma adresowane s w pierwszej mierze do spoecznoci akademickiej, ktra zadaniem Autora jest najbardziej twrcza, wraliwa i przygotowane mentalnie. Dlatego te na wystawie przedstawi On take szerzej wasne rozwaania o kolorze, ujte w serii prac malarskich pod tytuem 'Tonacje'.

Pawe Rubinowicz, kurator Galerii Forma


WYBORY KOLORU - TOTEM ZUT
Jan Micha Szewczyk

Zapraszam spoeczno zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do Galerii Forma, do wzicia udziau w WYBORACH i budowaniu wsplnego znaku - symbolu Uczelni. Wybierajc kolor staj si Pastwo wsptwrc dziea plastycznego - Totemu. Licz wic na zaangaowanie rodowiska akademickiego, ktre uwaam za najbardziej twrcze, wraliwe i przygotowane mentalnie do wzicia udziau w akcji! Na wystawie zaprezentuj rwnie moje wasne rozwaania w kolorze przy pomocy TONACJI.

Patrzc na kolory podczas pobytu w dalekiej Australii, potem tworzc "formy przestrzenne" i "obrazy koloru", czuem jak mj stan emocjonalny oddziauje na moja psychik. Mog powiedzie podobnie jak Paul Klee w 1914 roku po powrocie z Afryki: Kolor mnie posiad. Nie musz si za nim ugania. Posiad mnie na zawsze, wiem to. Oto sens szczliwej godziny: Ja i kolor to jedno.

Cho aspekt estetyczny w sztuce odgrywa wan rol, to moim zdaniem rwnie istotny jest rwnie kontekst filozoficzny i socjologiczny. Malarstwo, rzeba, jak i kada inna dziedzina sztuki, to dyscypliny nie tylko estetyczne, ale poprzez uwarunkowania, take spoeczne. S dialogiem i wyraaj wi midzyludzk. Jako element kultury sztuka jest funkcj cigoci systemu cywilizacyjnego i zaspokajania potrzeb ludzkich. Moja otwarto na zjawiska spoeczne i nowe impulsy jakich doznaem; spowodoway we mnie przeobraenia i doprowadziy do przewartociowania paradygmatu obejmujcego dotychczasowe pojmowanie sztuki. Przyjmuj, e miejsce czowieka w przyrodzie jest nadrzdne, wyznacza je nie zwierzco lecz jego czowieczestwo. Najwaniejszym momentom ludzkiego ycia towarzysz liczne i rnorodne wierzenia i rytuay. W wierzeniach pierwotnych doszukiwa si mona genezy religii i totemizmu. Totemizm jako zjawisko socjologiczno-religijne, tworzy wi midzy ludmi a totemami, ktre s otaczane czci i uosabiaj mitycznego przodka.

Poprzez wasne TOTEMY zamierzam wykreowa zjawisko socjologiczno-artystyczne, inspirujc uczestnikw tej akcji do odkrywania i wydobycia swojego JA, wiadomego udziau, wyboru i zaznaczenia "naturalnej" wasnoci. Przedsiwzicie to polega na przyjciu mojego zaproszenia do udziau wszystkich przyszych uczestnikw w tworzeniu dziea plastycznego - TOTEMU.

Uczestnik dokonuje wasnego wyboru jednego z kolorw palety przedstawionej przeze mnie na 10 planszach, zaznaczajc go na specjalnie do tego przeznaczonej "karcie do gosowania", a nastpnie oddaje jako swj GOS, ktry jest jednoczenie udziaem w tworzeniu dziea. Z zestawienia wszystkich kart uczestnikw-udziaowcw obliczam, ile i jakie kolory zostay wybrane, a nastpnie okrelam je procentowo. Na podstawie osignitego wyniku, nanosz wybrane kolory na form przestrzenn TOTEMU. Poprzez uzyskan relacj TOTEM-TONAJCA otrzymuj socjologiczny zapis dokonanych wyborw. Uczestnictwo w akcji i oddziaywanie barw na sfer emocjonaln ma na celu uwraliwia estetycznie oraz inspirowa do badania wasnej osobowoci i wydobycia swojej tosamoci, prowadzi jednoczenie do dialogu.

Moim zadaniem jest przeprowadzenie podobnych akcji lub tosamych w rnych miejscach publicznych takich jak: uczelnie, muzea, teatry, zakady pracy, przedszkola, szkoy i inne jednostki w kraju, w Europie i na wiecie. Kady z uczestnikw przez swj udzia poczuje czstk wasnego JA, wybierajc kolor bdzie wsptwrc dziea i caej akcji, zbliajc si take do koncepcji artystycznej Josepha Beuysa ujtej w stwierdzeniu: Kady jest artyst. Efektem poszczeglnych akcji artystycznych jest specyficzny zapis koloru. Ich suma bdzie uosobieniem wizi, odzwierciedleniem idei, by bardziej czu i przeywa - tym samym, tak mam nadziej - bdzie inspirowa uczestnikw ku deniu do postawy, o ktr zabiega Jan Pawe II goszc: Zadaniem kadego czowieka jest by twrc wasnego ycia: Czowiek ma czyni z niego arcydzieo sztuki.

Jan Micha SzewczykINFORAMCJA O AUTORZE

JAN MICHA SZEWCZYK, artysta malarz urodzony w 1944 roku we Lwowie. Ukoczy Pastwow Wysz Szko Sztuk Plastycznych w Gdasku. Dyplom z malarstwa i grafiki w 1982 roku. Realizuje malarstwo i rzeb plenerow. Autor kilkudziesiciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce Niemczech, Austrii, Francji, Czechosowacji, Woszech, Finlandii, Szwecji, Rosji i Australii. Dziaacz Zwizku Polskich Artystw Plastykw (ZPAP): w latach 1996-1999 czonek Gwnej Komisji Rewizyjnej ZPAP w Warszawie; w latach 2001-2005 prezes szczeciskiego okrgu ZPAP. Wiceprezes Stowarzyszenia Zachty Sztuki Wspczesnej w Szczecinie. Uczy malarstwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Kontakt: janszewczyk@wp.pl

Problemem koloru, jako jednym z elementw zagadnienia estetycznego w malarstwie, zajmuje si szczeglnie po odbytych podrach do Australii. Miay one znaczcy wpyw na jego artystyczne przeobraenie. Doznania estetyczne pokazuje w pierwszym etapie, przy pomocy intensywnego koloru na obrazach, a pniej dla peniejszego wyraenia emocji wykonuje malowane formy przestrzenne, ktre pokazuje na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granic. Realizuje rwnie plenerowe formy przestrzenne nazwane 'TOTEMAMI'. Od 2007 roku Jan Micha Szewczyk prowadzi projekt 'Socjo-ART', nawizujc midzy innymi do "rzeby spoecznej" Josepha Beuysa, ktra wyraa si w formule: "Formy mylenia - jak ksztatujemy nasze myli, lub formy mwienia - jak nadajemy ksztat naszym mylom w sowie". Elementem 'Socjo-ARTu' jest jedenacie akcji artystycznych ujtych pod hasem 'Wybory Koloru', zrealizowanych w ostatnich latach w Szczecinie, Golczewie, Nowogardzie, Marianowie, Warszawie i w Berlinie. Obecna wystawa w Galerii Architektw Forma jest kolejn (dwunast) akcj wybieranie koloru...

Dotychczas odbyo si jedenacie akcji artystycznych 'Wybory koloru'

Nowogard 2007 - Midzynarodowy Festiwal Filmu Muzyki i Malarstwa | Marianowo 2007 - Koci w Marianowie | Nowogard 2007 - Zakad Karny | Szczecin 2007 - Przedszkole nr 29 | Szczecin 2009 - Westival Sztuka Architektury - dzielnice: rdmiecie, Prawobrzee, Warszewo, Pogodno | Warszawa 2010 - Dzie Ziemi | Berlin 2010 - Totem Berlina | Golczewo 2010 - obchody 20-lecia nadania praw miejskich

Wybrane zdjcia poprzednich akcji 'Wybory koloru':
`
GALERIA ARCHITEKTW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Pawe Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyska