Wybory koloru - Totem ZUT


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WYBORY KOLORU - TOTEM ZUT

Jan Michał SzewczykWernisaż wystawy:
27 stycznia 2011
czwartek, godz. 17.00


Czas głosowania:
27|01|2011 - 28|02|2011

Odsłonięcie 'Totemu ZUT':
3 marca 2011
czwartek, godz. 17.00


Zamknięcie ekspozycji:
21|03|2011


Kurator wystawy: Paweł Rubinowicz

Pobierz plakat w wyższej rozdzielczo¶ci (200dpi) >>>

03|03|2011

Serdecznie dziękuję za obecno¶ć na drugiej czę¶ci wernisażu wystawy artysty malarza Jana Michała Szewczyka, wieńcz±cej Wybory Kolorów w Galerii Architektów Forma. Totem Uczelni został oficjalnie odsłonięty. Co czwarty z 273 ważnych głosów został oddany na kolor nr 5 - róż-czerwień. Kolejne barwy rzeĽby to: fiolet, niebieski, ciemna zieleń, żółty, popiel-krem, jasna czerwień. Pełny tekst protokołu wyborów, zdjęcia z wczorajszego wernisażu i wcze¶niejszych etapów akcji oraz inne materiały s± dostępne poniżej na niniejszych stronach galerii. W najbliższych dniach pojawi się tam także nowy reportaż filmowy dokumentuj±cy akcję artystyczn± Szewczyka.

Wystawa oraz Totem ZUT będ± eksponowane:

do 21 MARCA 2011

GALERIA FORMA, ZUT, WBiA - BUDYNEK ARCHITEKTURY
ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin (sala ekspozycyjna na poziomie piwnic)
Galeria czynna: PN-PT godz. 8.00-17.00 | SB 9.00-17.00 | ND 9.00-15.00
Zapraszam też do kawiarni 'Cafe Kultura' (funkcjonuj±cej przy Galerii)Poniżej tekst recenzji nadesłanej przez prof. Ryszarda Tokarczyka:

Kolor jest żywiołem. Jest nieodł±cznym składnikiem przyrody i rzeczywisto¶ci. Istnieje według naszej woli i poza ni±. Istnieje obiektywnie i relatywnie. Nie może istnieć jednostkowo i poza kształtem. Jest poznawany i używany w bogactwie nieskończonym, w znaczeniach mistycznych, mentalnych, zmysłowych i materialnych. Wyobrażamy, my¶limy, przeżywamy i wyrażamy Kolorem. My istniejemy w kolorze i kolor istnieje w nas.

Jak nam proponuje Jan Michał Szewczyk, z Kolorem możemy się identyfikować, deklarować również wybierać. Artysta proponuje nam działanie w sztuce społecznej. Jeżeli w wyborze Koloru rz±dz± nami emocje i nastroje to możemy poznać na ile w nich (w swej grupie społecznej) jeste¶my podobni i popularni b±dĽ wyj±tkowi. Odkrywane proporcje emocjonalne w grupie wiele mówi± o możliwo¶ciach motorycznych ludzi, a więc o zdolno¶ciach do wspólnego działania.

Totemy Jana Michała Szewczyka, to próby aktualnej identyfikacji regionalnej. S± jak pasiaki kurpiowskie, łowickie, ¶l±skie, kujawskie lub parzenice podhalańskie, s±deckie, beskidzkie - znaki przynależno¶ci wielowiekowych grup społecznych, ich spójno¶ci i trwało¶ci.

Społeczno¶ć Szczecina i Regionu Zachodniopomorskiego jest bardzo młoda i różnorodna. Tworzy j± dopiero trzecie pokolenie ludzi tutaj urodzonych. Ci±gle tworzymy nasza tożsamo¶ć i pytamy o to jaka ona jest i jak się zmienia. Artysta pomaga nam w tym samopoznaniu i ukazywaniu więzi, które często s± złożone i ukryte, a przecież ważne w tworzeniu wspólnot. Unia Europejska jest też bardzo młod± wspólnot±, która szuka i tworzy swoj± tożsamo¶ć. Jest duż± formacj±, która szuka swojej jedno¶ci w różnorodno¶ci. Ważna jest nasza ¶wiadomo¶ć, co oryginalnego wnosimy do tej formacji.

Może częste testowanie kolorem pomoże nam widzieć, gdzie jeste¶my w tym procesie?

Ryszard Tokarczyk,
prof. zw. art. malarzPobierz recenzję wystawy w PDF-ie >>>Dziękuję Autorowi oraz wszystkim uczestnikom akcji
Pozdrawiam serdecznie

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii FormaPobierz protokół z Wyborów Koloru w PDF-ie >>>
Zdjęcia z odsłonięcia totemu ZUT (03-03-2011)

Zdjęcia z otwarcia wystawy (27-02-2011)

01|03|2011

Przypominam, że jutro (tzn. w czwartek) odbędzie się druga czę¶ć wernisażu wystawy artysty malarza Jana Michała Szewczyka, wieńcz±ca Wybory Kolorów w Galerii Architektów Forma. Głosowanie dobiegło końca. Decyzje zapadły. W akcję wł±czyło się 285 osób (oddano 273 ważne głosy). Preferencje uczestników okre¶liły spektrum barw, które artysta nanosi wła¶nie na surow± formę Totemu Uczelni. Podczas wernisażu, tuż przed premierow± odsłon± rzeĽby, oficjalne wyniki wyborów ogłosi rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pan Stanisław Heropolitański.

Zapraszam wernisaż i odsłonięcie Totemu ZUT:

CZWARTEK | 3. MARCA | GODZ. 17.00

GALERIA FORMA, ZUT, WBiA - BUDYNEK ARCHITEKTURY
ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin (wstęp wolny)

Zdjęcia z otwarcia urby wyborczej


22|02|2011

W Galerii Architektów Forma eksponowana jest wystawa WYBORY KOLORU - TOTEM ZUT autorstwa artysty malarza Jana Michała Szewczyka. Jeszcze przez tydzień, czyli do końca miesi±ca, każdy z nas może wzi±ć udział w wyborach koloru. Wypełnienie odpowiedniej karty do głosowania i wrzucenie jej do urny będzie miało realny wpływ na strukturę kolorystyczn± TOTEMU naszej Uczelni...

Czas głosowania - do poniedziałku, 28. lutego 2010.
Wernisaż drugiej czę¶ci wystawy i uroczyste odsłonięcie Totemu ZUT:

CZWARTEK | 3. MARCA | GODZ. 17.00

GALERIA FORMA, ZUT, WBiA - BUDYNEK ARCHITEKTURY
ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin (sala ekspozycyjna na poziomie piwnic)


21|01|2011

W najbliższym dniach Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemno¶ć zaprezentować pierwsz± czę¶ć wystawy 'WYBORY KOLORU - TOTEM ZUT'. Autorem jest szczeciński artysta malarz Jan Michał Szewczyk. Wystawa jest elementem szerszego projektu artystycznego zatytułowanego 'Socjo-ART - Wybory Koloru', realizowanego przez Szewczyka od 2007 roku. Ide± każdej z akcji, ujętych w ramach programu, jest współudział widzów w tworzeniu dzieła. Autor zaprasza nas na wybory, w których z palety kolorów namalowanych na 10 planszach należy wybrać jeden 'własny kolor' i zaznaczyć go na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania. Oddanie głosu jest aktem współtworzenia nowego działa. Na podstawie bilansu głosów okre¶lany jest zestaw kolorów dla formy przestrzennej - Totemu. Przedmiotem akcji zaplanowanej w Galerii Forma jest stworzenie Totemu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - znaku i symbolu Uczelni. Patronat medialny wystawy: FaderProduction.eu - TV & documentaries.

Jan Michał Szewczyk, jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce Niemczech, Austrii, Francji, Czechosłowacji, Włoszech, Finlandii, Szwecji, Rosji i Australii. Był działaczem Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Uczy malarstwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (ZUT). Wcze¶niejsze akcje w ramach 'Wyborów Koloru' zostały zrealizowane w ostatnich latach w Szczecinie, Nowogardzie, Golczewie, Marianowie, Warszawie i w Berlinie. Ich uczestnikami były różnorodne ¶rodowiska społeczne: dzieci z przedszkola, więĽniowie zakładu karnego, wierni zgromadzeni w ko¶ciele, przypadkowi przechodnie. Wybory koloru w Galerii Forma adresowane s± w pierwszej mierze do społeczno¶ci akademickiej, która zadaniem Autora jest najbardziej twórcza, wrażliwa i przygotowane mentalnie. Dlatego też na wystawie przedstawi On także szerzej własne rozważania o kolorze, ujęte w serii prac malarskich pod tytułem 'Tonacje'.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma


WYBORY KOLORU - TOTEM ZUT
Jan Michał Szewczyk

Zapraszam społeczno¶ć zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do Galerii Forma, do wzięcia udziału w WYBORACH i budowaniu wspólnego znaku - symbolu Uczelni. Wybieraj±c kolor staj± się Państwo współtwórc± dzieła plastycznego - Totemu. Liczę więc na zaangażowanie ¶rodowiska akademickiego, które uważam za najbardziej twórcze, wrażliwe i przygotowane mentalnie do wzięcia udziału w akcji! Na wystawie zaprezentuję również moje własne rozważania w kolorze przy pomocy TONACJI.

Patrz±c na kolory podczas pobytu w dalekiej Australii, potem tworz±c "formy przestrzenne" i "obrazy koloru", czułem jak mój stan emocjonalny oddziałuje na moja psychikę. Mogę powiedzieć podobnie jak Paul Klee w 1914 roku po powrocie z Afryki: Kolor mnie posiadł. Nie muszę się za nim uganiać. Posiadł mnie na zawsze, wiem to. Oto sens szczę¶liwej godziny: Ja i kolor to jedno.

Choć aspekt estetyczny w sztuce odgrywa ważn± rolę, to moim zdaniem równie istotny jest również kontekst filozoficzny i socjologiczny. Malarstwo, rzeĽba, jak i każda inna dziedzina sztuki, to dyscypliny nie tylko estetyczne, ale poprzez uwarunkowania, także społeczne. S± dialogiem i wyrażaj± więĽ międzyludzk±. Jako element kultury sztuka jest funkcj± ci±gło¶ci systemu cywilizacyjnego i zaspokajania potrzeb ludzkich. Moja otwarto¶ć na zjawiska społeczne i nowe impulsy jakich doznałem; spowodowały we mnie przeobrażenia i doprowadziły do przewarto¶ciowania paradygmatu obejmuj±cego dotychczasowe pojmowanie sztuki. Przyjmuję, że miejsce człowieka w przyrodzie jest nadrzędne, wyznacza je nie zwierzęco¶ć lecz jego człowieczeństwo. Najważniejszym momentom ludzkiego życia towarzysz± liczne i różnorodne wierzenia i rytuały. W wierzeniach pierwotnych doszukiwać się można genezy religii i totemizmu. Totemizm jako zjawisko socjologiczno-religijne, tworzy więĽ między ludĽmi a totemami, które s± otaczane czci± i uosabiaj± mitycznego przodka.

Poprzez własne TOTEMY zamierzam wykreować zjawisko socjologiczno-artystyczne, inspiruj±c uczestników tej akcji do odkrywania i wydobycia swojego JA, ¶wiadomego udziału, wyboru i zaznaczenia "naturalnej" własno¶ci. Przedsięwzięcie to polega na przyjęciu mojego zaproszenia do udziału wszystkich przyszłych uczestników w tworzeniu dzieła plastycznego - TOTEMU.

Uczestnik dokonuje własnego wyboru jednego z kolorów palety przedstawionej przeze mnie na 10 planszach, zaznaczaj±c go na specjalnie do tego przeznaczonej "karcie do głosowania", a następnie oddaje jako swój GŁOS, który jest jednocze¶nie udziałem w tworzeniu dzieła. Z zestawienia wszystkich kart uczestników-udziałowców obliczam, ile i jakie kolory zostały wybrane, a następnie okre¶lam je procentowo. Na podstawie osi±gniętego wyniku, nanoszę wybrane kolory na formę przestrzenn± TOTEMU. Poprzez uzyskan± relację TOTEM-TONAJCA otrzymuję socjologiczny zapis dokonanych wyborów. Uczestnictwo w akcji i oddziaływanie barw na sferę emocjonaln± ma na celu uwrażliwiać estetycznie oraz inspirować do badania własnej osobowo¶ci i wydobycia swojej tożsamo¶ci, prowadzić jednocze¶nie do dialogu.

Moim zadaniem jest przeprowadzenie podobnych akcji lub tożsamych w różnych miejscach publicznych takich jak: uczelnie, muzea, teatry, zakłady pracy, przedszkola, szkoły i inne jednostki w kraju, w Europie i na ¶wiecie. Każdy z uczestników przez swój udział poczuje cz±stkę własnego JA, wybieraj±c kolor będzie współtwórc± dzieła i całej akcji, zbliżaj±c się także do koncepcji artystycznej Josepha Beuysa ujętej w stwierdzeniu: Każdy jest artyst±. Efektem poszczególnych akcji artystycznych jest specyficzny zapis koloru. Ich suma będzie uosobieniem więzi, odzwierciedleniem idei, by bardziej czuć i przeżywać - tym samym, tak± mam nadzieję - będzie inspirować uczestników ku d±żeniu do postawy, o któr± zabiegał Jan Paweł II głosz±c: Zadaniem każdego człowieka jest być twórc± własnego życia: Człowiek ma czynić z niego arcydzieło sztuki.

Jan Michał SzewczykINFORAMCJA O AUTORZE

JAN MICHAŁ SZEWCZYK, artysta malarz urodzony w 1944 roku we Lwowie. Ukończył Państwow± Wyższ± Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom z malarstwa i grafiki w 1982 roku. Realizuje malarstwo i rzeĽbę plenerow±. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce Niemczech, Austrii, Francji, Czechosłowacji, Włoszech, Finlandii, Szwecji, Rosji i Australii. Działacz Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP): w latach 1996-1999 członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZPAP w Warszawie; w latach 2001-2005 prezes szczecińskiego okręgu ZPAP. Wiceprezes Stowarzyszenia Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Uczy malarstwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Kontakt: janszewczyk@wp.pl

Problemem koloru, jako jednym z elementów zagadnienia estetycznego w malarstwie, zajmuje się szczególnie po odbytych podróżach do Australii. Miały one znacz±cy wpływ na jego artystyczne przeobrażenie. Doznania estetyczne pokazuje w pierwszym etapie, przy pomocy intensywnego koloru na obrazach, a póĽniej dla pełniejszego wyrażenia emocji wykonuje malowane formy przestrzenne, które pokazuje na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granic±. Realizuje również plenerowe formy przestrzenne nazwane 'TOTEMAMI'. Od 2007 roku Jan Michał Szewczyk prowadzi projekt 'Socjo-ART', nawi±zuj±c między innymi do "rzeĽby społecznej" Josepha Beuysa, która wyraża się w formule: "Formy my¶lenia - jak kształtujemy nasze my¶li, lub formy mówienia - jak nadajemy kształt naszym my¶lom w słowie". Elementem 'Socjo-ARTu' jest jedena¶cie akcji artystycznych ujętych pod hasłem 'Wybory Koloru', zrealizowanych w ostatnich latach w Szczecinie, Golczewie, Nowogardzie, Marianowie, Warszawie i w Berlinie. Obecna wystawa w Galerii Architektów Forma jest kolejn± (dwunast±) akcj± wybieranie koloru...

Dotychczas odbyło się jedena¶cie akcji artystycznych 'Wybory koloru'

Nowogard 2007 - Międzynarodowy Festiwal Filmu Muzyki i Malarstwa | Marianowo 2007 - Ko¶ciół w Marianowie | Nowogard 2007 - Zakład Karny | Szczecin 2007 - Przedszkole nr 29 | Szczecin 2009 - Westival Sztuka Architektury - dzielnice: ¦ródmie¶cie, Prawobrzeże, Warszewo, Pogodno | Warszawa 2010 - Dzień Ziemi | Berlin 2010 - Totem Berlina | Golczewo 2010 - obchody 20-lecia nadania praw miejskich

Wybrane zdjęcia poprzednich akcji 'Wybory koloru':
`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska