Sacrumminus Waldemara Marzęckiego


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

SACRUM MINUS
Waldemar Marzęcki


Wernisaż wystawy
31. marca 2017, godz. 18.00

Czas ekspozycji
01|04|2017 - 07|05|2017


Galeria FORMA, ZUT, WBiA / Budynek Architektury, ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
Wstęp na wystawę i wernisaż - wolny

Kuratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska


Pobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>
REPORTAŻ FILMOWY

SACRUM MINUS
Reportaż z otwarcia wystawy
Waldemara Marzęckiego
31|03|2017, Galeria Architektów FORMA
Autor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu
ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

   

Foto-reportaż z wernisażu
autor: Paweł Rubinowicz
fot. Klara Czyńska
Zdjęcia z wernisażu
fot. Klara Czyńska
24|03|2017

W piątek 31 marca 2017 roku w Galerii Architektów Forma odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej profesora Waldemara Marzęckiego zatytułowanej „Sacrum minus”. Inspiracją dla poszukiwań artystycznych Autora była budowa nowego kościoła parafii rzymskokatolickiej w Mierzynie (woj. Zachodniopomorskie). Marzęcki, odkrywając elementy architektury przesłonięte woalem z chmur – jak czytamy w recenzji artysty rzeźbiarza Jerzego Lipczyńskiego, prof. ZUT – układa je w nowe konfiguracje tak, by w pewnym momencie zatracić granicę między tym co rzeczywiste, a tym co wygenerowane. Oniryczny klimat prac przywodzi na myśl estetykę surrealizmu. Architekt prof. Wojciech Bonenberg (Politechnika Poznańska) w pracach Marzęckiego odnajduje nowy kierunek reminiscencji piękna architektury za pomocą środków narracji fotograficznej. Sacrum staje się wartością wywołującą emocje metafizyczne – związki architektury z przyrodą (niebem, słońcem, chmurami…). Na wernisażu w Galerii Forma zobaczymy jeszcze więcej. Wielkoformatowe fotogramy będą szkieletem dla projekcji wystawy. Film, dźwięk, światło, performance staną się natomiast narzędziem dla pogłębienia przekazu o nowe treści wykraczające już poza świat materialny, w kierunku szerszej interpretacji znaczenia sacrum we współczesnej rzeczywistości.

Waldemar Marzęcki, prof. zw. architekt, urbanista, fotografik. Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictw i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Autor czterech książek poświęconych współczesnej urbanistyce. Członek i były prezes szczecińskiego oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor 42 wystaw fotograficznych, prezentowanych w Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i Włoszech. W latach 70. i 90. współpracował ze Telewizją Polską, przygotowując czołówki komputerowe dla wielu programów telewizyjnych o zasięgu regionalnym i krajowym. W projektach artystycznych łączy fotografię z innymi dziedzinami sztukami: architekturą, urbanistyką, muzyką, teatrem, grafiką multimedialną, vizualartem i sztuką performatywną.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma


OPIS AUTORSKI

Wystawa fotograficzna „Sacrum minus” jest próbą zilustrowania fenomenu powstawania nowej budowli oraz nadziei związanej z jej bardziej niematerialnym obliczem. W poszczególnych fotogramach zawarta jest chęć odnalezienia lub raczej w symboliczny sposób zobrazowania zjawiska sacrum w architekturze. Specyficzny język fotografii cyfrowej posłużył do poszukiwania emocji zaklętej w murach, niekoniecznie związanej jedynie z pięknem realnych kształtów.

Waldemar MarzęckiWYBRANE PRACE

RECENZJE WYSTAWY

Profesor Waldemar Marzęcki, architekt, fotografik, twórca wielozadaniowy, autor projektów urbanistycznych, architektonicznych, szeregu wystaw fotograficznych, dydaktyk i promotor prac doktorskich miał sen. Przedstawione mi do recenzji prace z cyklu Sacrum minus są zapisem jakby jego prywatnego snu, snu architekta. Czy zatem można sfotografować sen?. Pytanie to wydawać by się mogło niedorzeczne w przypadku fotografii tradycyjnej, rozumianej jako zapis rzeczywistości odebranej bardziej lub mniej subiektywnie. Próby ukazujące emocje i doznania zmysłowe także i te abstrakcyjne jak przestrzeń i czas za pomocą obrazu fotograficznego pojawiają się od czasów, gdy to medium /fotografia/ wkroczyło w obszary sztuki. Dialog między snem a fotografią, rzeczywistością nierealną a fizyczną objawia się ciągle w nowych odsłonach. Prace z cyklu Sacrum minus są tego kolejnym przykładem. Jakim bowiem sposobem - językiem przekazać nieprzekazywalne doświadczanie odmiennych stanów świadomości.

Duchowość, poczucie sacrum, niepewność w twórczości architektonicznej i artystycznej to pewien dar, który jest nam dany ot tak. Niemniej nie zawsze mamy szansę go ujawnić i ukazać. Nasz sen i wątpliwości związane z życiem i twórczością trwa nieustannie. Prezentowany obraz, staje się często trudnym do rozszyfrowania prywatnym symbolem, którego znaczenia możemy się tylko domyślać. Waldemar Marzęcki w swoich pracach stawia pytania dotyczące jednego z najważniejszych pojęć występujących naszej kulturze. Czym jest sacrum, tajemnica, która przeraża i przyciąga (Rudolf Otto „Świętość” wyd.1917). Polemizuje ze znakami, którym może być budowla, drzewo, góra, kamień czy rzecz. Na takie pytania nigdy nie jest za wcześnie ani za późno. To esencja humanizmu.

Oniryczny klimat tych prac przywodzi na myśl estetykę surrealizmu. Jak zauważyła Susan Sontag (O fotografii-wyd.1986) surrealizm „kryje się w samym sercu fotograficznych przedsięwzięć, w samym stworzeniu świata-duplikatu, w rzeczywistości drugiego stopnia, węższej, ale bardziej dramatycznej niż ta, którą spostrzegamy gołym okiem”. W fotografiach W. Marzęckiego pojawia się mistyczna rzeczywistość utkana z siatki powracających motywów a rządzi nią zagadkowa logika snu oparta na domysłach, przeżyciu i sensualnym skojarzeniu. Odkrywając elementy architektury przesłonięte woalem z chmur układa je w nowe konfiguracje tak, by w pewnym momencie zatracić granicę między tym co rzeczywiste a tym co wygenerowane przez program komputerowy i podświadomość. W podsumowaniu można stwierdzić, że warto jest czasami oderwać się od rzeczywistości, choćby po to by opowiedzieć sen, w którym wszystko jest możliwe.

Jerzy Lipczyński
artysta rzeźbiarz, dr hab. prof. nadzw. ZUT
kierownik Katedry Wzornictwa, WBiA, ZUTPrzypadł mi zaszczyt przedstawienia recenzji wystawy fotograficznej „Sacrum minus” autorstwa prof. dr hab. inż. arch. Waldemara Marzęckiego, wybitnego twórcy, uczonego, osoby posiadającej wyróżniające osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Twórczość Pana Profesora, ukierunkowana na odnajdywanie związków pomiędzy sacrum a profanum w dziele architektonicznym wyznacza nowy kierunek poszukiwania piękna architektury za pomocą środków fotograficznej narracji. Można zauważyć, że współcześnie pojęcie piękna w twórczości artystycznej przestało być „modne”. Jest zastępowane innymi określeniami, jak oryginalność, fascynacja, szokowanie. Piękno wydaje się trudne do uchwycenia. Jednak dzisiejsze doświadczenia estetyczne, związane z niekiedy trudnym do zrozumienia przekazem artystycznym, wywołują tęsknotę za pięknem. Piękno przyciąga, staje się uniwersalną wartością etyczną i estetyczną. Rodzi się renesans zapotrzebowania na piękno. I tak właśnie odczytuję główny przekaz wystawy „Sacrum minus” profesora Waldemara Marzęckiego.

Pan Profesor swoim talentem, zaangażowaniem, wiedzą, pasją i znakomitym warsztatem fotograficznym potrafi kreować nowoczesną koncepcję poszukiwania piękna w tworzeniu i obrazowaniu dzieła architektonicznego. Fotografia w prezentowanym ujęciu jest narzędziem wartościowania architektury, utrwala doświadczenia poznawcze i estetyczne. Tak interpretowana autorska funkcja fotografii dotyczy symboli, które w unikalny sposób charakteryzują proces powstawania architektury. Autor za pomocą po mistrzowsku dobranych środków fotograficznej narracji, takich jak kadr, zbliżenie, migawka, ostrość, kontrast, światło, odcień, barwa w unikalny sposób interpretuje sacrum w architekturze. Sacrum staje się wartością wywołującą metafizyczne emocje wartościujące związki architektury z przyrodą. Niebo, słońce, chmury stwarzają tu fascynującą wielorakość kompozycji fotograficznej w intrygujący sposób łączącą architekturę i naturę.

Prezentowana wystawa jest swojego rodzaju syntezą osiągnięć twórczych Pana profesora Waldemara Marzęckiego, który jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie unikalnego zjawiska jakim jest artystyczne łączenie piękna natury i piękna architektury.

Wojciech Bonenberg
prof. dr hab. inż. arch.
Dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego
Politechnika Poznańska

INFORMACJA O AUTORZE

Waldemar Marzęcki - architekt, urbanista, artysta fotografik. Od 2009 roku profesor zwyczajny. Wykłada na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Autor czterech książek poświęconych współczesnej urbanistyce, ponad 90-ciu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu projektów architektonicznych i urbanistycznych. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i były prezes szczecińskiego oddziału ZPAF. Autor 42 wystaw fotograficznych, prezentowanych w Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i Włoszech. W latach 70. i 90. współpracował ze Szczecińskim Ośrodkiem Telewizji Polskiej. W projektach artystycznych łączy fotografię z innymi dziedzinami sztukami: architekturą, urbanistyką, muzyką, teatrem, grafiką multimedialną, vizualartem i sztuką performatywną. Od 2009 roku prowadzi autorską szkołę fotografii. Kontakt: http://marzecki.com.pl/

`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska