Konkurs Marszalka 2019


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KONKURS
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
na Najlepszą Pracę Dyplomową


Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie i wystawa prac konkursowych

22 października 2019
wtorek, g. 13.00Czas ekspozycji: 23|10|2019 - 22|11|2019

Galeria Architektów Forma
ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. Żołnierska 50 w Szczecinie

Kratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska

Pobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>
ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

  
Zdjęcia z wernisażu
fot. K. Czyńska,
P. Rubinowicz

WYNIKI KONKURSU

KATEGORIA PLANOWANIE PRZESTRZENNE I PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto)
Praca: „Nano-Ul centrum technologii przyszłości na terenie fabryki Wiskord w Szczecinie”
Autor: mgr. inż. arch. Zaniuk Nazarii
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WBiA


Praca została wyróżniona za nowatorskie pomysły i odwagę w podejściu do wykorzystania zdegradowanych terenów poprzemysłowych na nowe funkcje, z uwzględnieniem najbardziej palących współczesnych wyzwań środowiskowych, w tym procesu masowego wymierania pszczół.

KATEGORIA PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

NAGRODA (4000 zł brutto)
Praca: „Projekt biblioteki muzycznej przy ul. Św. Ducha w Szczecinie"
Autor: inż. Paweł Wojtaszak
Opieka naukowa: dr inż. arch. Miłosz Raczyński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WBiA

Praca została nagrodzona za trafiony pomysł na program obiektu, zintegrowany z Trafostacją Sztuki, wykorzystujący kulturotwórczy potencjał starego miasta oraz dużą kulturę projektowania, co zaowocowało dziełem architektury o prostej, wręcz minimalistycznej formie, harmonijnych proporcjach i niebanalnym detalu, wykorzystującym możliwości materiału budowlanego - cegły klinkierowej. Na uwagę zasługują też: dobre wkomponowanie budynku w teren o zróżnicowanej topografii i odpowiednie zagospodarowanie działki z wydzieleniem otwartej części rekreacyjno-użytkowej, a także solidny warsztat budowlany, prezentowany zarówno w części rysunkowej jak opisowej.

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto)
Praca: „Zabudowa usługowa u zbiegu ulic Kapitańskiej i Jana z Kolna w Szczecinie”
Autorka: mgr inż. arch. Joanna Zabielska
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Wojciech Bal
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WBiA

Praca została wyróżniona za ciekawą próbę odtworzenia kwartału zabudowy, stwarzającego nową jakość estetyczno-krajobrazową, zarówno pierzei wzdłuż ul. Jana z Kolna, jak w powiązaniu z Teatrem Polskim, przy założeniu realizacji jego rozbudowy zgodnie z przeprowadzonym konkursem.

KATEGORIA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

NAGRODA (4000 zł brutto)
Praca: „Stacja naukowa z zapleczem hotelowym rezerwatu Łazy”
Autor: mgr inż. arch. Adam Jankowski
Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Maciej Janowski
Politechnika Poznańska, Wydział Architektury

Praca została nagrodzona za bardzo udaną interwencję urbanistyczno-architektoniczną w naturalny krajobraz strefy brzegowej j. Jamno, charakteryzującą się niebanalną i oryginalną formą obiektów jako wynik inspiracji przyrodą (gniazdo remiza), trafnością w doborze materiałów, wyczuciem w intensywności i sposobie zagospodarowania terenu oraz optymalnym programem funkcjonalnym, ukierunkowanym zarówno na badania fauny i flory, jak edukację przyrodniczą połączoną z rekreacją. Na uwagę zasługują też studia terenowe autora, połączone z rejestracją krajobrazu w formie akwarelowych pejzaży oraz odręczne szkice obrazujące dochodzenie do koncepcji architektonicznych – będące rzadkością w opanowanym przez cyfryzację warsztacie projektowym.

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto)
Praca: „Projekt zagospodarowania fragmentu terenu przy budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie”
Autor: inż. Filip Andrzej Czarniak
Opieka naukowa: dr inż. Marcin Kubus
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WKŚiR

Praca została wyróżniona za podjęcie tematu wykreowania odpowiedniej oprawy dla budynku wyższej uczelni o profilu przyrodniczym, z wyeksponowaniem bardzo cennych dendrologicznie okazów w celach edukacyjnych oraz stworzenie oferty rekreacyjnej dla społeczności akademickiej.

NAGRODY SPECJALNE

NAGRODA SPECJALNA (4000 zł brutto)
Praca: „Szkoła integracyjna w Szczecinie”
Autor: mgr inż. arch. Piotr Bil
Opieka naukowa: dr inż. arch. Mariusz Tuszyński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WBiA

Praca nagrodzona za kompleksowe przedstawienie dostosowania przestrzeni do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, propagując rozwiązania niedyskryminujące, przeciwdziałające marginalizacji, wspierające proces włączenia społecznego. Jednocześnie zastosowane rozwiązania sprzyjają rozwijaniu samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnościami – w tym przypadku uczniów szkoły. Wyeksponowanie znaczenia projektowania uniwersalnego i uwzględniania potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni w procesie projektowania stanowi istotny punkt realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans”.


16|10|2019

We wtorek, 22 października 2019 roku w Galerii Architektów Forma odbędzie się ogłoszenie wyników – uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy X jubileuszowej edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na "Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim". Organizatorem konkursu jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. W tegorocznej edycji zgłoszono 24 prace, które nadesłali m.in. studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Nadesłane dyplomy magisterskie i inżynierskie były na równi rozpatrywane w trzech kategoriach tematycznych, to jest: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu. Najlepsze prace w każdej z tych kategorii i ich autorów poznamy podczas wydarzenia. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne. Celem Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Paweł Rubinowicz
Kurator Galerii Forma

PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO DRUGIEGO ETAPU X EDYCJI KONKURSU

Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie
Autor/autorzy: Katarzyna Ożóg
Opieka naukowa: prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Rola miejskiej przestrzeni publicznej na przykładzie zagospodarowania terenu w rejonie Placu Targowego w Stargardzie
Autor/autorzy: Natalia Paliwoda
Opieka naukowa: dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
Uczelnia: Politechnika Warszawska / Wydział Geodezji i Kartografii
Rodzaj pracy: praca magisterska
Modułowe struktury urbanistyczno-architektoniczne na terenie byłej stoczni w Szczecinie
Autor/autorzy: Jędrzej Słomiński
Opieka naukowa: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Projekt biblioteki muzycznej przy ul. Św. Ducha w Szczecinie
Autor/autorzy: Paweł Wojtaszak
Opieka naukowa: dr inż. arch. Miłosz Raczyński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Nanourbanistyka obszarów nadmorskich w porcie Darłówko
Autor/autorzy: Barbara Matelowska
Opieka naukowa: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich / dr inż. arch. Agnieszka Matusik
Uczelnia: Politechnika Krakowska / WA
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Projekt zagospodarowania fragmentu terenu przy budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie
Autor/autorzy: Filip Andrzej Czarniak
Opieka naukowa: dr inż. Marcin Kubus
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Wydział Kształtwania Środowiska i Rolnictwa
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Koncepcja zagospodarowania poprzemysłowych terenów w rejonie ulicy Krzysztofa Kolumba w Szczecinie
Autor/autorzy: Filip Łysakowski
Opieka naukowa: dr inż. arch. Anna Majewska
Uczelnia: Politechnika Warszawska / Wydział Geodezji i Kartografii
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Stacja naukowa z zapleczem hotelowym rezerwatu Łazy
Autor/autorzy: Adam Jankowski
Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Maciej Janowski
Uczelnia: Politechnika Poznańska
Rodzaj pracy: praca magisterska
Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR przy ulicy L. Heyki w Szczecinie
Autor/autorzy: Iga Śmierzchalska
Opieka naukowa: dr hab inż. arch. Krzysztofa Bizio, prof. ZUT
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Zabudowa usługowa u zbiegu ulic Kapitańskiej i Jana z Kolna w Szczecinie
Autor/autorzy: Joanna Zabielska
Opieka naukowa: dr inż. arch. Wojciech Bal
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Budynek uslugowo - apartamentowy w Dziwnowie
Autor/autorzy: Maja Pasieczna
Opieka naukowa: dr inż. arch. Wojciech Bal
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Urbanistyczna idea miasta - ogrodu w krajobrazie metropolii szczecińskiej
Autor/autorzy: Katarzyna Wójcicka
Opieka naukowa: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Rewitalizacja kwartału zabudowy w dzielnicy Niebuszewo-Bolinko w rejonie ulic Krasińskiego, Niemcewicza i Jana Długosza w Szczecinie
Autor/autorzy: Monika Dyko
Opieka naukowa: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Ośrodek transferu wiedzy Uniwersytetu Szczecińskiego przy Al. Jana Pawła II w Szczecinie
Autor/autorzy: Wiktor Kuchniak, Michał Jaroszewicz
Opieka naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Nano-Ul centrum technologii przyszłości na terenie fabryki Wiskord w Szczecinie
Autor/autorzy: Zaniuk Nazarii
Opieka naukowa: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Szkoła integracyjna w Szczecinie
Autor/autorzy: Piotr Bil
Opieka naukowa: dr inż. arch. Mariusz Tuszyński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Projekt pawilonu wraz z tarasem widokowym na polanie “Widok” w Szczecinie (konkurs architektoniczny)
Autor/autorzy: Jakub Mizeria
Opieka naukowa: prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska
Uczelnia: Politechnika Wrocławska / WA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Przebudowa stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie
Autor/autorzy: Sebastian Łabędź
Opieka naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Dom Marynarza - przebudowa, rozbudowa i adaptacja na funkcję mieszkalną
Autor/autorzy: Krzysztof Żywucki
Opieka naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Centrum Innowacji Technologicznej ZUT w Szczecinie wraz z rewitalizacją kwartału pomiędzy ulicami B. Głowackiego, Gen. J. Sowińskiego, G. Narutowicza i Al. Piastów w Szczecinie
Autor/autorzy: Szymon Wilczyński
Opieka naukowa: prof. nadzw. dr hab inż. arch. Krzysztofa Bizio
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / WBiA
Rodzaj pracy: praca magisterska
Skład Komisji Konkursowej

Tomasz Sobieraj
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Przewodniczący Komisji

Leszek Jastrzębski
Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Małgorzata Oyarce-Yuzzelli
Główny Projektant Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Adam Zwoliński
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego

Helena Freino
Przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego

Wojciech Bal
Przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego

Iwona Klimek-Łukaszewska
Przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego
`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska