Konkurs Marszalka 2018


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KONKURS
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
na Najlepszą Pracę Dyplomową


Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie i wystawa prac konkursowych

9 października 2018
wtorek, g. 13.00Czas ekspozycji: 09|10|2018 - 09|11|2018

Galeria Architektów Forma
ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. Żołnierska 50 w Szczecinie

Kratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska

Pobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>
ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

  
Zdjęcia z wernisażu
fot. K. Czyńska,
P. Rubinowicz

WYNIKI KONKURSU

KATEGORIA PLANOWANIE PRZESTRZENNE I PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

NAGRODA (4000 zł brutto)
dla: mgr. inż. arch. Krzysztofa Pawłowskiego
za pracę: „Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kołobrzegu”
Opiekun naukowy: dr hab. inż. arch. Daniel Załuski, prof. PG
Politechnika Gdańska


Zobacz pracę >>>

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kołobrzegu – praca została nagrodzona za ambitną próbę „zszycia miasta” podzielonego infrastrukturą kolejową i wykorzystania różnorodnych funkcji związanych z mobilnością: kolej, autobus, samochód, rower, pieszy do wykreowania nowego centrum Kołobrzegu. Zaprojektowany, zintegrowany węzeł przesiadkowy jest ciekawym przykładem interwencji urbanistyczno-architektonicznych w strukturze miejskiej nadmorskiego ośrodka turystyczno-uzdrowiskowego z dużym potencjałem.

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto)
dla: mgr. inż. arch. Marceliny Chełstowskiej
za pracę: „Kompleksowa rewitalizacja urbanistyczna w skali małego miasta – przypadek Trzcińska-Zdroju”
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zobacz pracę >>>

Kompleksowa rewitalizacja urbanistyczna w skali małego miasta. Przypadek Trzcińska-Zdroju – praca została wyróżniona za wyważone interwencje urbanistyczne w strukturze małego miasta o wysokich walorach historyczno-krajobrazowych, ukierunkowane na odnowę zabytkowej tkanki miejskiej i wykreowanie nowych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym programie i charakterze.

KATEGORIA PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

NAGRODA (4000 zł brutto)
dla: inż. arch. Mikołaja Strzelczuka
za pracę: „Pawilon wystawowy”
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Wojciech Bal
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zobacz pracę >>>

Pawilon wystawowy – praca została nagrodzona za oryginalną, rzeźbiarską formę obiektu mimo kontrowersyjnej lokalizacji z uwagi na bliskie sąsiedztwo jednego z symboli Szczecina – Zamku Książąt Pomorskich.

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto)
dla: mgr inż. arch. Joanny Bilskiej
za pracę: „Przylądek Pokoleń – Koncepcja zagospodarowania terenów nadwodnych w rejonie Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie Dąbiu”
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zobacz pracę >>>

Przylądek Pokoleń. Koncepcja zagospodarowania terenów nadwodnych w rejonie Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie Dąbiu – praca została wyróżniona za umiar w zagospodarowaniu terenu dawnego portu nad jeziorem Dąbie i dawnych spichlerzy, z wykorzystaniem ich na cele kultury i sztuki. Ciekawym program i sposób adaptacji obiektów do nowych funkcji przeprowadzono z poszanowaniem historii i walorów krajobrazowych.

KATEGORIA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

NAGRODA (4000 zł brutto)
dla: inż. arch. Justyny Gottuk i inż. arch. Małgorzaty Suder
za pracę: „Reaktywacja i nowe wizje dla Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie. Koncepcja przekształceń terenów przy Rondzie Giedroycia”
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zobacz pracę >>>

Reaktywacja i nowe wizje dla Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie. Koncepcja przekształceń terenów przy Rondzie Giedroycia – Praca została nagrodzona za odważną interwencję porządkującą funkcjonalnie i kompozycyjnie zdegradowaną krajobrazowo część miasta, ukierunkowaną na rewitalizację środowiskową podnoszącą jakość życia.

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto)
dla: mgr. inż. arch. Agnieszki Polińskiej
za pracę: „Koncepcja przekształceń urbanistycznych w obszarze centrum miasta Ińsko”
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zobacz pracę >>>

Koncepcja przekształceń urbanistycznych w obszarze centrum miasta Ińsko – Praca została wyróżniona za ciekawy pomysł łączenia elementów zabudowy, wody, zieleni i małej architektury w kompozycji proponowanej odbudowy zniszczonej części miasta na stuku lądu i jeziora Ińsko.


9|10|2018 – O wynikach konkursu na stronach Urzędu Marszałkowskiego WZP

Województwo Zachodniopomorskie przyszłości.
Tak region widzą młodzi architekci i urbaniści

Nowe centrum Kołobrzegu ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym, pawilon wystawowy przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie doceniony za oryginalną, rzeźbiarską formę obiektu mimo kontrowersyjnej lokalizacji oraz rewitalizacja i nowe wizje dla Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie to projekty, które zwyciężyły w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim". We wtorek, 9 października 2018 r. w Galerii Architektów Forma odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. W spotkaniu z architektami i urbanistami wziął udział Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj (…)

Czytaj dalej i zobacz więcej...


>>> Prezentacja prac nagrodzonych - PDF do pbrania

>>> Prezentacja wszystkich prac zgłoszonych do konkursu - PDF do pobrania


3|10|2018

We wtorek, 9 października 2018 roku w Galerii Architektów Forma odbędzie się ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy IX edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na "Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim". Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż 41 projektów z róznych uczelni w Polsce: ze Szczecina, Łodzi, Gdańska, Poznania, Raciborza i Warszawy. Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, nadesłane dyplomy magisterskie i inżynierskie były na równi rozpatrywane w trzech kategoriach tematycznych, to jest: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu. Zdobywców nagród oraz wyróżnień w każdej z kategorii poznamy podczas wydarzenia.

Paweł Rubinowicz
Kurator Galerii Forma

PRACE ZGŁOSZONE DO IX EDYCJI KONKURSU

Obszar Zdroje zielonego pierścienia metropolii szczecińskiej
Autor/autorzy: Milena Baranowska, Patrycja Białkowska
Opieka naukowa: dr inż. arch. Lechosław Czernik
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji terenów Centralnego Ośrodka Żeglarstwa w Trzebieży
Autor/autorzy: Roksana Bartłomiejczyk
Opieka naukowa: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Adaptacja ruin Pałacu w Sarniku na szkołę artystyczną
Autor/autorzy: Maja Bazylko
Opieka naukowa: dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska
Uczelnia: Politechnika Gdańska
Rodzaj pracy: praca magisterska
Nadmorska Kolej Wąskotorowa jako atrakcja turystyczna gminy Rewal
Autor/autorzy: Martyna Biernacka
Opieka naukowa: dr Piotr Kociszewski
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Rodzaj pracy: praca licencjacka
Przylądek Pokoleń - Koncepcja zagospodarowania terenów nadwodnych w rejonie Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie Dąbiu
Autor/autorzy: Joanna Bilska
Opieka naukowa: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Kompleksowa rewitalizacja urbanistyczna w skali małego miasta - przypadek Trzcińska-Zdroju
Autor/autorzy: Marcelina Chełstowska
Opieka naukowa: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Centrum Designu i Sztuki Użytkowej w Szczecinie
Autor/autorzy: Izabela Chmielowiec
Opieka naukowa: dr inż. arch. Wojciech Bal
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Wpływ funkcji sportowej na rozwój obszarów zurbanizowanych z podstawową funkcją turystyczną i mieszkaniową - koncepcja urbanistyczno - przestrzenna Trzebieży
Autor/autorzy: Angelika Chodkiewicz
Opieka naukowa: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Architektura dla dobra wspólnego: Centrum kultury i aktywności w Szczecinie
Autor/autorzy: Urszula Chomiak, Paweł Potemkowski
Opieka naukowa: dr inż. arch. Marek Sietnicki
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Reaktywacja i nowe wizje dla Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie. Koncepcja przekształceń terenów przy Rondzie Giedroycia
Autor/autorzy: Justyna Gottuk, Małgorzata Suder
Opieka naukowa: dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Projekt budynku informacji turystycznej wraz z ekspozycją panoram i map historycznych przy ul. Korsarzy w Szczecinie
Autor/autorzy: Artur Górski
Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Koncepcja zagospodarowania fragmentu Nowego Warpna w kontekście rozwoju turystyki w Szczecińskim Obszarze Funkcjonalnym
Autor/autorzy: Karina Grucka
Opieka naukowa: dr inż. arch. Klara Czyńska
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Galeria Sztuki - adaptacja zabytkowej architektury poprzemysłowej w Stargardzie przy ul. Skarbowej
Autor/autorzy: Patryk Grzeszczyk
Opieka naukowa: dr inż. arch. Piotr Fiuk
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Teatr tańca w Szczecinie
Autor/autorzy: Anna Hołowczak (Brożyńska)

City Cleaner Rondo – uzdrowienie bioklimatu przestrzeni śródmieścia Szczecina
Autor/autorzy: Kamil Jany
Opieka naukowa: dr inż. arch. Henryk Zubel
Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Koncepcja Zagospodarowania obszarów nad Odrą w pobliżu Starej Olejarni
Autor/autorzy: Katarzyna Jastrzębska
Opieka naukowa: dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Szkoła Baletowa w Szczecinie
Autor/autorzy: Katarzyna Kędzior
Opieka naukowa: dr inż. arch. Miłosz Raczyński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Centrum Kultury Japońskiej na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie
Autor/autorzy: Agnieszka Korenkiewicz
Opieka naukowa: prof. nadzw. dr inż. arch. Jan Tarczyński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Przekształcenia zdegradowanych terenów poprzemysłowych - koncepcja tansformacji Bulwaru Gdańskiego
Autor/autorzy: Iwona Koziak
Opieka naukowa: dr inż. arch. Klara Czyńska
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Ulica Dworcowa w Szczecinie - projekt transformacji przestrzeni publicznej
Autor/autorzy: Aleksandra Kubicka
Opieka naukowa: dr inż.arch. Klara Czyńska
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Małe Dąbie – Centrum SPA I Relaksu
Autor/autorzy: Elżbieta Leoniewska
Opieka naukowa: dr inż. arch. Miłosz Raczyński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Centrum Sportów i Rekreacji Wodnej "Pool Light" przy ul. Stefana Żeromkiego w Świnoujściu
Autor/autorzy: Agata Lewandowska
Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Analiza możliwości przekształceń terenu kolejowego w śródmieściu Kołobrzegu
Autor/autorzy: Łukasz Lisicki
Opieka naukowa: dr inż. arch. Małgorzata Denis
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Rodzaj pracy: praca magisterska
Transformacja funkcjonalno-przestrzenna centrum Nowego Miasta w Szczecinie
Autor/autorzy: Anna Liwińska
Opieka naukowa: dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Aquapark w Szczecinie
Autor/autorzy: Żaneta Maciejuniec
Opieka naukowa: dr inż. arch. Jerzy Byrecki
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Oceanarium w Szczecinie
Autor/autorzy: Sandra Najmark
Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Mark Wołoszyn, prof. ZUT
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Centrum Kultury im. Stoewera w Szczecinie
Autor/autorzy: Dorota Paluch
Opieka naukowa: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kołobrzegu
Autor/autorzy: Krzysztof Pawłowski
Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Daniel Załuski
Uczelnia: Politechnika Gdańska
Rodzaj pracy: praca magisterska
Music Dormitory - Szkoła Muzyki Nowoczesnej z funkcją mieszkalną przy ul. Kolumba w Szczecinie
Autor/autorzy: Aleksandra Pichulska
Opieka naukowa: dr inż. arch. Miłosz Raczyński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Dworzec kolejowy i autobusowy w Chojnie
Autor/autorzy: Alicja Pisula
Opieka naukowa: dr inż. arch. Joanna Arlet
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Koncepcja przekształceń urbanistycznych w obszarze centrum miasta Ińsko
Autor/autorzy: Agnieszka Polińska
Opieka naukowa: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Zespół Konferencyjny, Usługowy i Rekreacyjny w Trzebieży
Autor/autorzy: Magdalena Różalska
Opieka naukowa: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Adaptacja Starej Olejarni w Szczecinie
Autor/autorzy: Agata Ruchlewicz
Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Projekt Kościoła w Warzymicach
Autor/autorzy: Patrycja Sagan
Opieka naukowa: dr inż. arch. Joanna Arlet
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Pawilon wystawowy
Autor/autorzy: Mikołaj Strzelczuk
Opieka naukowa: dr inż. arch. Wojciech Bal
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Szczecin otwarty na wodę. Możliwości zagospodarowania terenów nadrzecznych Odry Zachodniej i Regalicy
Autor/autorzy: Sylwia Sydor
Opieka naukowa: dr hab. Jacek Kotus, prof. UAM
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rodzaj pracy: praca magisterska
„Przystanek Oranżeria” W Parku Kasprowicza w Szczecinie
Autor/autorzy: Justyna Tchórowska
Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Mark Wołoszyn, prof. ZUT
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Teatr w Szczecinie
Autor/autorzy: Marta Tkaczuk
Opieka naukowa: dr inż. arch. Mariusz Tuszyński
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
Centrum sportowo-rekreacyjne nad Jamnem - szkoła windsurfingu
Autor/autorzy: Nina Wojtczuk
Opieka naukowa: dr inż. arch. Tomasz Bolanowski
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Projekt Zagospodarowania Przestrzeni Centrotwórczych w Policach - Polickie Sady
Autor/autorzy: Anna Zacharek
Opieka naukowa: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Hotel 5 gwiazdkowy - "Wieżowiec Szczecina"
Autor/autorzy: Mariusz Zieliński
Opieka naukowa: prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy: praca magisterska
`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska