Konkurs Marszalka 2017


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KONKURS
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
na Najlepszą Pracę Dyplomową


Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie i wystawa prac

6 listopada 2017
poniedziałek, g. 12.00Czas ekspozycji: 06|11|2017 - 14|11|2017

Sala Wykładowa Wydziału Budownictwa i Architektury
oraz Galeria Architektów Forma, ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. Żołnierska 50 w Szczecinie

Kratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska

Pobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>
ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

   Foto-reportaż z wernisażu
autor: Paweł Rubinowicz
Zdjęcia z wernisażu
fot. K. Czyńska,
P. Rubinowicz


30|10|2017

W poniedziałek 6 listopada 2017 roku odbędzie się uroczyste wręczenie nagród VIII edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Najlepszą Pracę Dyplomową oraz otwarcie wystawy projektów w Galerii Architektów Forma. Przedmiotem konkursu był wybór najlepszych dyplomów magisterskich i inżynierskich w dziedzinie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego związanych tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: 1) planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, 2) projektowanie architektoniczne oraz 3) architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

Paweł Rubinowicz
Kurator Galerii Forma


PRACE ZGŁOSZONE DO VIII EDYCJI KONKURSU

Rewitalizacja terenu centrum miasta położonego nad wodą na przykładzie obszarów położonych przy ul. Kolumba w Szczecinie
Autorzy: Julia Jadwiga Danielewicz i Ewa Paulina Stojek
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.1 planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
Metropolitalny Park Doliny Odry
Autorzy: Joanna Hartwig i Marta Smolarczyk
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Lechosław Czernik
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.1 planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
Centrum innowacji i aktywności społecznej w Szczecinie
Autor: Hubert Jan Piekarczyk
Opiekun naukowy: dr hab. inż. arch. Piotr Arlet
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.2 projektowanie architektoniczne
"Majątek Rzędziny" - spokój szczęście i życie pełne sensu
Autor: Justyna Hładkulik
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.1 planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych na przykładzie fabryki benzyny syntetycznej w Policach
Autor: Natalia Dejnakowska (Berska)
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.1 planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
SKM Szczecin Zdroje - koncepcja stacji i rewitalizacja terenów przyległych
Autor: Krzysztof Wojciech Żywucki
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.1 planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne oraz kat.2 projektowanie architektoniczne
Projekt stacji SKM na Kępie Parnickiej w Szczecinie wraz z terenami przylegającymi
Autor: Sebastian Łabędź
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.1 planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne oraz kat.2 projektowanie architektoniczne
Kawiarnia na wodzie
Autor: Katarzyna Ożóg
Opiekun naukowy: prof.dr hab.inż.arch.Adam M.Szymski
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.2 projektowanie architektoniczne
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego parku naukowo-technologicznego w dzielnicy Śródmieście w Szczecinie
Autor: Sylwia Sydor
Opiekun naukowy: dr inż. Przemysław Ciesiółka
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.1 planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
Ranga Szczecina jako regionalnego ośrodka handlu detalicznego
Autor: Magdalena Karczewicz
Opiekun naukowy: prof. zw. dr hab. Tomasz Kaczmarek
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.1 planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Wodnym na wyspie Bielawa w Szczecinie
Autor: Iga Śmierzchalska
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.2 projektowanie architektoniczne
Obiekt kontemplacji na terenie Parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie
Autor: Filip Raupuk
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Leszek Świątek
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.2 projektowanie architektoniczne
Wioślarski Ośrodek Olimpijski Dziewoklicz
Autor: Magdalena Andruszkiewicz
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.1 planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
Teatr Współczesny w Szczecinie
Autor: Martyna Kuchnowska
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.2 projektowanie architektoniczne
Adaptacja Starej Kotłowni na terenie Portu w Szczecinie
Autor: Krystian Bąkowski
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Kategoria, w której zgłoszono pracę: kat.2 projektowanie architektoniczne
O KONKURSIE

Organizatorem Konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, a patronat nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Przedmiotem oceny są prace dyplomowe obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję Konkursu.

Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przyznawane są za ocenione i obronione prace dyplomowe związane tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim w trzech kategoriach:
1) planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne,
2) projektowanie architektoniczne,
3) architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

Ogólnymi kryteriami oceny prac dyplomowych są:
1) stopień przydatności oraz walory praktyczne dla rozwiązywania problemów przestrzennych,
2) wartość merytoryczna oraz stopień trudności zastosowanego rozwiązania projektowego,
3) jasność sformułowania celu pracy dyplomowej, sposób jego osiągnięcia (metoda pracy) oraz trafność wyciągniętych wniosków,
4) twórcze wartości pracy dyplomowej,
5) wykazana w pracy dojrzałość autora do podejmowania samodzielnych decyzji projektowych lub badawczych.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) Przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego będący członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego lub inna osoba upoważniona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
2) Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RBGPWZ) lub inna upoważniona przez niego osoba,
3) Przedstawiciel Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego wskazany przez Dyrektora RBGPWZ,
4) Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego (WKUA),
5) Dwóch członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego wskazanych przez Przewodniczącego WKUA.


Skład Komisji Konkursowej w Obradach, w dniu 30 czerwca 2017 r.:

1. Przewodniczący Komisji Tomasz Sobieraj
2. Członek – Leszek Jastrzębski
3. Członek - Małgorzata Oyarce Yuzzelli
4. Członek - Helena Freino
5. Członek - Iwona Klimek- Łukaszewska
6. Członek - Wojciech Bal
WYNIKI KONKURSU

NAGRODA w kategorii 1 planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
dla: inż. arch. Krzysztofa Wojciecha Żywuckiego
za: „SKM Szczecin Zdroje - koncepcja stacji i rewitalizacja terenów przyległych”
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

SKM Szczecin Zdroje – praca nagrodzona za właściwy dobór tematu (stacja SKM) we właściwym miejscu (Szczecin Zdroje). Trafiona lokalizacja i pomysł na rozwiązanie węzła przesiadkowego poprawiającego dostępność prawobrzeżnej części miasta to główne atuty pracy, ale również sposób rozwiązania i pomysł na organizację przestrzeni przystanku komunikacyjnego został wysoko oceniony. Propozycje oszczędnych w formie i materii architektonicznych rozwiązań swoja dynamiką kojarzą się z komunikacyjną funkcją obiektu (funkcją ruchu).

WYRÓŻNIENIE w kategorii 1 planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
dla: mgr inż. arch. Joanna Hartwig i mgr. inż. arch. Marta Smolarczyk
za: „Metropolitalny Park Doliny Odry”
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Lechosław Czernik

Metropolitalny Park Doliny Dolnej Odry – praca wyróżniona za twórcze wykorzystanie niezwykłych walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu Dolnej Odry oraz propozycję utworzenia Parku Dolina Dolnej Odry jako atrakcyjnego produktu turystycznego wykorzystującego i eksponującego te walory. Pomysł na stworzenie tzw. muzeum w naturze z żywymi eksponatami stanowi ciekawy pomysł na nie tylko turystyczne wykorzystanie idei parku, ale także jako świetny produkt edukacyjny o zasięgu ponadregionalnym.

NAGRODĘ w kategorii 2 projektowanie architektoniczne
dla: mgr inż. arch. Martyny Kuchnowskiej
za: „Teatr Współczesny w Szczecinie”
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski

Teatr współczesny w Szczecinie – praca nagrodzona za kompleksowe podejście do tematu, za interesujący wybór lokalizacji i pomysł na wyeksponowanie miejsca w przestrzeni miasta. Budynek ciekawy w swojej formie, bardzo dynamiczny, został usytuowany w reprezentacyjnym i eksponowanym miejscu miasta. Rozwiązanie w postaci „podwójnej” elewacji umożliwia za dnia obserwację funkcjonowania teatru i pracy aktorów z zewnątrz a w porze nocnej z wykorzystaniem iluminacji i gry światłem inspiruje efektami wizualnymi obserwatorów nie uczestniczących w spektaklach. Szkieletowa struktura konstrukcji budynku idealnie komponuje się z ekspozycją portowej infrastruktury w otoczeniu obiektu. Na wysoką ocenę zasługują również pogłębione analizy i wzorowe podejście do funkcjonalnego rozplanowania przestrzeni wewnętrznej.

WYRÓŻNIENIE w kategorii 2 projektowanie architektoniczne
dla: mgr inż. arch. Filip Raupuk
za: „Obiekt kontemplacji na terenie Parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Leszek Świątek

Obiekt kontemplacji na terenie parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie – wyróżniony za ciekawe i inspirujące rozwiązanie projektowe oraz towarzyszącą mu funkcję. Autor podjął się ryzykownego i ciekawego zagadnienia planowania i konstruowania przestrzeni „użytkowej” w otoczeniu wody i pod wodą. Funkcja obiektu (miejsce kontemplacji, wyciszenia) dostosowana została do klimatu wody, otaczającej przyrody i obecnej w zaprojektowanej przestrzeni gry światła. Wszystko zostało zaprojektowane bardzo oszczędnie w formie i stosownie do założonej funkcji.

WYRÓŻNIENIE w kategorii 3 architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym
dla: mgr inż. arch. Justyna Hładkulik
za: „Majątek Rzędziny - spokój szczęście i życie pełne sensu”
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Adam Zwoliński

Majątek Rzędziny – wyróżniony za kompleksowe podejście do kwestii rewitalizacji dawnego folwarku i jego otoczenia, jako modelowe podejście do kwestii poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu. Dyplomantka podeszła kompleksowo do zadania przywracając stare funkcje majątku do życia i jednocześnie osadzając je w naszej rzeczywistości. Bardzo bogata oferta funkcji: produkcja tradycyjnego trunku w postaci nalewki oraz możliwość lokalizacji agroturystyki daje duże szanse na utrzymanie się historycznej posiadłości w realiach ekonomicznych panujących obecnie.

WYRÓŻNIENIE w kategorii 3 architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym
dla: mgr inż. arch. Magdalena Andruszkiewicz
za: „Wioślarski Ośrodek Olimpijski Dziewoklicz”
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Adam Zwoliński

Wioślarski ośrodek olimpijski Dziewoklicz – praca została wyróżniona m.in. za pomysł przywrócenia funkcji działającego w tym miejscu przed laty obiektu sportowego i rekreacyjnego. Projekt idealnie wpasowuje się w markę Regionu (Pomorze Zachodnie) i miasta Szczecin (Szczecin Floating Garden 2050). Zmyślnie zaprojektowane pomosty, otwarcia widokowe i budynki funkcyjne o nowoczesnym wyrazie architektonicznym wtapiają się w malowniczy, łagodny i harmonijny krajobraz nadwodny kanału. Dodatkowym atutem jest zaprojektowana (ponownie po kilkudziesięciu latach – od czasów igrzysk w Berlinie w 1936 r.) funkcja ośrodka olimpijskiego, co przy realizacji takiego przedsięwzięcia poszerza wachlarz organizowanych już imprez w naszym regionie o kolejne możliwości o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym.

`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska