Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WYSTAWA TWRCZOCI
STANISAWA KONDAREWICZA


Czas ekspozycji: 26|04|2013 - 31|05|2013Galeria Architektw Forma, ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. onierska 50 w Szczecinie
Godziny otwarcia: dni powszednie 9.00-17.00,
weekendy i wita 10.00-18.00
Wstp na wystaw i wernisa - wolny

Kuratorzy wystawy: Pawe Rubinowicz i Klara Czyska
Wsppraca: Jakub Gobiewski, Mikoaj HeigelPobierz plakat w wyszej rozdzielczoci >>>

03|05|2013

W Galerii Architektw Forma prezentowana jest "Wystawa Twrczoci Stanisawa Kondarewicza". Na kilkudziesiciu fotogramach moemy zobaczy wybrane realizacje oraz propozycje konkursowe znanego szczeciskiego architekta. Wrd autorskich i wspautorskich realizacji odnajdujemy szczeglnie wane dla miasta obiekty, jak: Zesp sakralny pod wezwaniem w. Ottona, Dom Kupca z kinem Helios, Centrum "Pazim Rasisson", Hotel Panorama, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii ZUT i inne. Premierowa ekspozycja miaa miejsce podczas ostatniej edycji Westivalu Sztuka Architektury, w padzierniku 2012 roku.

Stanisaw Kondarewicz, by wybitnym architektem. Ukoczy studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczeciskiej w poowie lat 70. Jest autorem lub wspautorem kilkudziesiciu realizacji architektonicznych z zakresu architektury mieszkaniowej, obiektw sakralnych i uytecznoci publicznej. Uczestniczy w wielu konkursach, zdobywajc liczne nagrody. W 1987 roku uzyska Status Twrcy, nadany przez Ministra Kultury i Sztuki. Od 1989 roku by wsplnikiem, projektantem i kierownikiem zespou architektonicznego w "STUDIO A4" Spce Projektowej z o.o. W latach 1998-1996 pracowa na Politechnice Szczeciskiej, ksztacc studentw architektury. Przez lata aktywnie dziaa w Stowarzyszeniu Architektw Polskich. Od 2006 roku by by przewodniczcym Gwnego Sdu Koleeskiego w Zarzdzie Gwnym SARP. Zmar 7 grudnia 2011 roku.

Pawe Rubinowicz, kurator Galerii FormaKONKURS NA POMNIK NAGROBNY P. STANISAWA KONDAREWICZA

26 kwietnia 2013 roku Zarzd Oddziau Szczeciskiego Stowarzyszenia Architektw Polskich ogosi konkurs na projekt koncepcyjny: POMNIKA NAGROBNEGO KOLEGI ARCHITEKTA STANISAWA KONDAREWICZA, na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Termin rejestracji udziau w konkursie mija 10.06.2013, termin skadania prac konkursowych: 15.06.2013. Szczegowe informacje oraz dokadne terminy z godzinami (take dotyczce skadania anonimowych pyta) s podane w warunkach konkursu:

Warunki konkursu - regulamin [pobierz / PDF, 6.5 MB]
Warunki konkursu - zaczniki [pobierz / ZIP, 4.3 MB]

Organizator konkursu (SARP) zastrzega sobie moliwo zmiany terminw i miejsca odbywania czynnoci nim opisanych, o czym niezwocznie powiadomi uczestnikw za porednictwem swojej strony internetowej oraz drog elektroniczn na adresy podane w formularzach rejestracyjnych uczestnikw konkursu.
Strona SARP-szczecin: http://szczecin.sarp.org.pl

YCIORYS ZAWODOWY STANISAWA KONDAREWICZA

Stanisaw Kondarewicz - by wybitnym, utalentowanym architektem. Urodzi si 08.08.1950r. w Biakowie. Dziecistwo spdzi w Cybince (dawne woj. zielonogrskie), w miasteczku, ktre stao si Jego miejscem rodzinnym. Studia rozpocz na Politechnice Szczeciskiej, pocztkowo na Wydziale Mechanicznym na kierunku budowy okrtw, z ktrych po roku zrezygnowa zdajc na wieo reaktywowan architektur na Wydziale Budownictwa i Architektury. Po studiach, ktre ukoczy w 1975 roku rozpocz prac zawodow w szczeciskim "Miastoprojekcie" w pracowni arch. Kazimierza Stachowiaka jako asystent projektanta, a nastpnie po uzyskaniu uprawnie budowlanych w specjalnoci architektonicznej starszy projektant i w kocu kierownik zespou. Uznaniem Jego osigni zawodowych byo przyznanie mu w 1987 roku przez Ministra Kultury i Sztuki statusu Architekta - Twrcy. Od 1989 r. by wsplnikiem, projektantem i kierownikiem zespou architektonicznego w "STUDIO A4" Spce Projektowej z o.o. By autorem i wspautorem wielu sukcesw konkursowych biura i znaczcych realizacji z zakresu architektury mieszkaniowej, obiektw sakralnych i uytecznoci publicznej. W latach 1988-96 pracowa jako asystent w Zakadzie Projektowania Architektonicznego Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. Od 1975 r. by aktywnym czonkiem SARPu, w ktrym peni spoeczne funkcje w Zarzdzie Oddziau Szczecin, w Oddziaowej Komisji - Kwalifikacyjnej, Sdzie Koleeskim, Kolegium Sdziw Konkursowych. Od 2006r. by Przewodniczcym Gwnego Sdu Koleeskiego w Zarzdzie Gwnym SARP. Zmar 07.12.2011r.

Waniejsze wykonywane projekty (w tym wspautorskie):
1977-1978 Rozbudowa przedszkola w rodzinnym miasteczku - Cybince woj. zielonogrskie (projekt i realizacja)
1977-1978 Wntrze Audytorium Maximum Akademii Rolniczej przy ul. Sowackiego w Szczecinie (projekt i realizacja)
1978-1983 Dwa domy jednorodzinne wolnostojce w konstrukcji drewnianej dla siostry i brata przy ul. Obrocw Stalingradu w Cybince woj. zielonogrskie (projekt i realizacja)
1979-1980 Oddzia Chirurgiczny Szpitala Onkologicznego - Szczecin Golcin, ul. Strzaowska (projekt i realizacja)
1980 Orodek wczasowo-kondycyjny LOT w Pobierowie (projekt)
1980-1981 Przychodnia stomatologiczna KW MO w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi - Wyspiaskiego (projekt i realizacja)
1981 Przychodnia Akademicka Wyszych Szk w Szczecinie przy ul. Sikorskiego (projekt)
1981-1985 Zesp mieszkaniowy - Chojna (projekt podstawowy)
1982-1983 Dom jednorodzinny wolnostojcy w konstrukcji drewnianej przy ul. ukasiskiego w Szczecinie (projekt i realizacja)
1982-1985 Kaplica Zjednoczonego Kocioa Ewangelicznego przy ul. Brodnickiej w Szczecinie (projekt i realizacja)
1983-1986 Budynek plombowy, mieszkalno-usugowy przy pl. Ora Biaego w Szczecinie (projekt i realizacja)
1984-1985 Oddzia ginekologiczno-pooniczy Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkoskiej w Szczecinie (projekt)
1984-2000 Zesp Sakralny pw. w. Ottona przy pl. w. Ottona w Szczecinie (projekt i realizacja)
1985-1986 Dom jednorodzinny wolnostojcy w konstrukcji drewnianej przy ul. Podmokej 1 w Szczecinie (projekt i realizacja)
1985-1987 Adaptacja strychu na mieszkanie przy ul. Bolesawa miaego 5 w Szczecinie (projekt i realizacja)
1987 Budynek katechetyczny w Biaogardzie (projekt)
1988-1992 Budynek biurowo-usugowy KONTAKT przy al. Niepodlegoci 31 w Szczecinie (projekt i realizacja)
1988-1990 Adaptacja strychu na mieszkanie przy ul. 5 lipca 10 w Szczecinie (projekt i realizacja)
1989-1992 Kompleks biurowo-usugowy PAZIM przy pl.Roda w Szczecinie - wspautorstwo (projekt i realizacja)
1990-1992 Dwa budynki mieszkalne 8-rodzinne przy ul. Kozierowskiego w Szczecinie (projekt i realizacja)
1992-1995 Budynek mieszkalno-usugowy przy ul. Bolesawa Smiaego 15 w Szczecinie - renowacja (projekt i realizacja)
1993 Dworzec lotniczy w Gdasku-Rbiechowie (projekt koncepcyjny)
1993-1996 Dwa domy jednorodzinne wolnostojce przy ul. Osiedle Krasiskiego w Subicach (projekt i realizacja)
1994-1995 Dom jednorodzinny wolnostojcy przy ul. Wiatracznej w Mierzynie (projekt i realizacja)
1994-1995 Hotel PANORAMA przy ul. Radosnej 60 w Szczecinie-Podjuchach (projekt i realizacja)
1994-1996 Adaptacja strychu na mieszkanie dla siostry przy al. Piastw 58 w Szczecinie (projekt i realizacja)
1996-1997 Dom jednorodzinny wolnostojcy przy ul. Pawa w Mierzynie (projekt i realizacja)
1996-1997 Przebudowa 9-ciu domw w Bohlen k/Lipska (projekt i realizacja)
1996-1997 Dom jednorodzinny wolnostojcy przy ul. Tytusa w Mierzynie (projekt i realizacja)
1996-1997 Przebudowa domu dwurodzinnego dla przyjaci przy ul. Niny Rydzewskiej w Szczecinie (projekt i realizacja)
1996-2000 DOM KUPCA w Szczecinie przy ul. Krzywoustego/Bogusawa projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy
1996-1999 Rejonowy Urzd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 (projekt i realizacja)
1997 PUB AGRAFKA Szczecin ul. Kordeckiego
1999-2000 Krzy Milenijny w Gozdnicy (projekt i realizacja)
2004-2005 Hotel na ul. Wsplnej w Warszawie
2005 Dom Kultury w Trzebiatowie - przebudowa i rozbudowa (projekt koncepcyjny)
2005-2006 Budynek mieszkalny przy ul. Wieniawskiego 22a w Szczecinie (projekt i realizacja)
2006-2007 Budynek mieszkalny C na osiedlu BELLA ITALIA w Warszawie (projekt)
2007 Budynek pensjonatu przy ul. Bolesawa Chrobrego 44 w winoujciu (projekt)
2007 Adaptacja poddasza na mieszkanie przy ul. Wodkowica 23 w Szczecinie
2008 Foyer wejciowe do Polskiego Radia przy ul. Niedziakowskiego w Szczecinie
2009-2012 Budynek Centrum Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
2011 Osiedle "Zielona Italia" przy ul. Obywatelskiej w Warszawie
Waniejsze konkursy (w tym wspautorskie):
1978 Rozbudowa Zespou Sportowego KS POGO w Szczecinie - II wyrnienie
1983 Podzamcze w Szczecinie
1986 Midzynarodowy Plener Architektoniczny Burgas - II nagroda
1991 Centrum handlowo-bankowe przy al. Wyzwolenia w Szczecinie - I nagroda
1992 Renowacja kwartau XIX-wiecznej zabudowy w Szczecinie, ul. Bolesawa Smiaego, Chodkiewicza, Pocztowa, ciegiennego - I nagroda
1993 Renowacja ul. Tkackiej w Szczecinie
1993 Modernizacja skrzyowania Brama Portowa w Szczecinie - I nagroda
1994 Pomnik Armii Krajowej przy pl. Armii Krajowej w Szczecinie - I nagroda
1994 Dom Handlowy KUPIEC, ul. Krzywoustego w Szczecinie - I nagroda
1994 "Trzy place" - pl. Hodu Pruskiego, pl. Solidarnoci, pl. w. Piotra i Pawa w Szczecinie - I nagroda
1995 NIECKA NIEBUSZEWSKA w Szczecinie - I wyrnienie
1996 KWIDZY - renowacja fragmentu starego miasta - I wyrnienie
1996 GARTZ - renowacja starego miasta
1998 Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie
2000 Projekt rzeby przy Centrum Giedowym w Warszawie
2007 Projekt budynku filharmonii w Szczecinie - III nagroda
2009 Rozbudowa Szpitala Wojskowego w Szczecinie - wyrnienie
Nagrody i wyrnienia:
1996 Nagroda Roku SARP 1995 za projekt i realizacj hotelu Panorama w Szczecinie
1996 Nagroda I stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za projekt i realizacj hotelu Panorama w Szczecinie
1996 Tytu OBIEKT ARCHITEKTONICZNY 50-LECIA POLSKIEGO SZCZECINA za projekt i realizacj kompleksu PAZIM w Szczecinie w kategorii obiektw uytecznoci publicznej - wspautorstwo
1996 Nominacja do tytuu OBIEKT ARCHITEKTONICZNY 50-LECIA POLSKIEGO SZCZECINA za projekt i realizacj hotelu Panorama w Szczecinie w kategorii obiektw uytecznoci publicznej
1996 Nominacja do tytuu OBIEKT ARCHITEKTONICZNY 50-LECIA POLSKIEGO SZCZECINA za projekt i realizacj budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bolesawa miaego 16 w Szczecinie w kategorii obiektw mieszkalnych
1996 Nominacja do tytuu OBIEKT ARCHITEKTONICZNY 50-LECIA POLSKIEGO SZCZECINA za projekt i realizacj budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. ukasiskiego 74a w Szczecinie w kategorii obiektw mieszkalnych jednorodzinnych`
GALERIA ARCHITEKTW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Pawe Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyska