HORYZONTALNIE


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wystawa sylwetek zachodniopomorskich naukowców oraz Ich projektów z 7. Programu Ramowego
Pod patronatem JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytety Technologicznego w Szczecinie
HORYZONTALNIE

Wernisaż wystawy:
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ZUT
ul. Jagiellońska 20-21, Szczecin
13 grudnia 2013, godz. 12.00
Wstęp za zaproszeniem lub po zgłoszeniu
Kontakt do organizatorów: tel. 91 4495354

Ekspozycja:
Galeria Architektów Forma, WBiA, ZUT
ul. Żołnierska 50, Szczecin
16 grudnia 2013 - 15 lutego 2014
Wstęp wolny

Organizatorzy:
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ZUT
Galeria Architektów Forma, WBiA, ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wystawa pod kierunkiem:
dr Ewa Witoń-Morgiewicz, RCIiTT
Fotografia:
prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki, artysta fotografik
Kuratorzy wystawy:
dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
dr inż. arch. Klara CzyńskaPobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>   

12|01|2014

Wystawa HORYZONTALNIE będzie prezentowana w Galerii Architektów Forma do 15 lutego 2014. Wernisaż miał miejsce 13 grudnia 2013 roku w budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Wystawa jest formąinauguracji nowego Programu Ramowego Unii Europejskiej "HORYZONT 2020". Prezentowane sąprojekty badawcze z 7PR aktualnie realizowane w regionie zachodniopomorskim oraz sylwetki naukowców, którzy kierujątymi projektami. Na stronie internetowej można zobaczyć reportaż filmowy z wernisażu, zdjęcia oraz projekty. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Galerii Architektów Forma oraz stron wystawy.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma


REPORTAŻ FILMOWY

HORYZONTALNIE
Reportaż z otwarcia wystawy
13|12|2013, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ZUTAutor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu
ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

  
Foto-reportaż z wernisażu
autor: Paweł Rubinowicz
Zdjęcia z wernisażu
fot. Klara Czyńska

08|12|2013

W najbliższy piątek, 13 grudnia 2013, w nowej siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ZUT w Szczecinie będzie miał miejsce wernisaż wystawy "HORYZONTALNIE". Będzie to inauguracja nowego Programu Ramowego Unii Europejskiej "HORYZONT 2020", który właśnie się rozpoczyna i będzie podstawowym narzędziem finansowania badań naukowych w Europie do końca obecnej dekady. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z GaleriąArchitektów Forma, gdzie wystawa będzie później eksponowana, począwszy od 16 grudnia. W jaki sposób "świat nauki" powinien odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości? Szukając odpowiedzi na to kluczowe pytanie, wystawa odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń zachodniopomorskich naukowców, ich ostatnich projektów i bezpośrednich obserwacji poprzedniego, 7 Programu Ramowego (7PR).

Wystawa dokumentuje wszystkie aktualne projekty badawcze z 7PR, których instytucjonalnymi koordynatorami lub partnerami sąuczelnie wyższe z regionu (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Pomorski Uniwersytet Medyczny). Prezentowanych 15 projektów jest realizowanych we współpracy z ponad 120 partnerami z Europy. Bohaterami wystawy sązachodniopomorscy naukowcy, liderzy projektów 7PR (doktorzy / profesorowie): Tadeusz Spychaj, Tomasz Chady, Krzysztof Jaroszewski, Monika Lewandowska, Tadeusz Jastrzębski, Mirosława El Fray, Krzysztof Pietrusewicz, Artur Bartkowiak, Artur Mierzecki, Tomasz Bernat, Zenon Tartakowski, Paulina Pianko-Oprych, Zdzisław Jaworski, Elżbieta Perzycka, Jolanta Baranowska. W programie wernisażu przewidziane sątrzy półgodzinne panele dyskusyjne: "Pieniądze czy idee?", "Otwarcie na świat", "Blaski i ciebie realizacji projektów 7PR" (prowadzący Cezary Wojtczak). Wystawa jest przygotowana pod kierunkiem dr Ewy Witoń-Morgiewicz (RCIiTT). Na planszach zobaczymy planowane rezultaty projektów, wywiady z naukowcami odsłaniające "blaski i cienie" sukcesu oraz portrety naukowców uchwycone w obiektywie artysty fotografika Waldemara Marzęckiego. Wystawa jest objęta oficjalnym patronatem JM rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma


IDEA WYSTAWY

Czy nauka jest sztuką?
Bohaterowie wystawy "HORYZONTALNIE" z pewnościąpowiedząTAK i mogliby dodać: realizacja projektu również, i to niemałą. Zdecydowanie stwierdzają, że warto było się angażować i myśląo kolejnych tego typu przedsięwzięciach. Piękno bycia naukowcem to branie udziału w czymś niepowtarzalnym, przekraczanie granic, sięganie wzrokiem za horyzont. Takie właśnie sąProgramy Ramowe - niełatwe i wymagające, ale dające niebywałąsatysfakcję i poczucie zmieniania świata. Taki też będzie nadchodzący nowy Program Ramowy - Horyzont 2020, który przez kolejnych 7 lat sfinansuje najciekawsze badania naukowe i innowacje w Europie.

Wystawa "HORYZONTALNIE" ma przede wszystkim przybliżyć sylwetki zachodniopomorskich naukowców, którzy nie bali się podjąć ryzyka. Projekty dająogromne możliwości, ale równocześnie sąnie lada wyzwaniem - nagradzająchwilami pełnymi blasku, ale też niosąpochmurne dni. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami 15 bohaterów - uczestników 7. Programu Ramowego. Realizację projektów porównująoni do sztuki balansowania na linie. Jest to trudne ale możliwe, wystarczy tylko każdego dnia wcielać w życie motto: "jeśli wierzysz, że się uda, jesteś w połowie drogi do osiągnięcia celu".

dr Ewa Witoń-Morgiewicz
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ZUT w Szczecinie

KATALOG WYSTAWY

Zobacz katalog wystawy >>>
Pobierz wersję PDF (34MB - high quality)>>>
Pobierz wersję PDF (4,5MB - low quality)>>>
PREZENTOWANI NAUKOWCY

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj
Koordynator projektu 7PR: TransCond
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
dr inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
Kierownik projektu 7PR: AxleInspect
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny
dr inż. Krzysztof Jaroszewski
Kierownik projektu 7PR: DeICE-UT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny
dr inż. Monika Lewandowska
Kierownik projektu 7PR: EURATOM
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
dr hab. inż. Tadeusz Jastrzębski
Kierownik projektu 7PR: EuroVIP
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Kierownik projektu 7PR: HarWin
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz
Kierownik projektu 7PR: iLOAD
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Kierownik projektu 7PR: NewGenPak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
dr n. med. Artur Mierzecki
Kierownik projektu 7PR: ODHIN
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. Tomasz Bernat
Kierownik projektu 7PR: PRORES
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
dr hab. inż. Zenon Tartakowski
Kierownik projektu 7PR: R4R
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
dr inż. Paulina Pianko-Oprych
Kierownik projektu 7PR: SAFARI
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski
Kierownik projektu 7PR: SAPIENS
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US
Kierownik projektu 7PR: SIT
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
Instytut Pedagogiki
dr hab. inż. Jolanta Baranowska, prof. ZUT
Kierownik projektu 7PR: UNITISS
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
PROGRAM WERNISAŻU

12:00 - 12:05 Powitanie - Joanna Niemcewicz
12:05 - 12:15 Słowo wstępne - JM Rektor ZUT, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
12:15 - 12:30 Horyzont 2020 - nowa perspektywa - dr Ewa Witoń-Morgiewicz
12:30 - 12:35 Film pt. Horyzontalnie - prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
PANELE DYSKUSYJNE, prowadzący: Cezary Wojtczak
12:35 - 13:00 Pieniądze czy idee?
Tadeusz Spychaj, Mirosława El Fray, Paulina Pianko-Oprych, Monika Lewandowska
13:00 - 13:30 Otwarcie na świat
Artur Mierzecki, Elżbieta Perzycka, Jolanta Baranowska, Zdzisław Jaworski, Tomasz Chady
13:30 - 14:00 Blaski i cienie realizacji projektów w 7 PR
Tomasz Bernat, Zenon Tartakowski, Krzysztof Jaroszewski, Artur Bartkowiak, Tadeusz Jastrzębski
14:00 - 14:10 Galeria Architektów Forma - informacja o wystawie - dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
14:10 - 15:00 Odsłona wystawy oraz indywidualne spotkania z jej bohaterami
FILM "HORYZONATLNIE"

HORYZONTALNIE
autor: Waldemar Marzęcki
NOWE PESPEKTYWY


Więcej o programie Horyzont-2020
http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Informacje/Horyzont_2020/621

Więcej o Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ZUT
http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Poznajmy_sie/5
` ` `
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska