Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
O potrzebie wszechstronności inżynierskiejColloquium z okazji 80. rocznicy urodzin
oraz 58. rocznicy pracy zawodowej magistra inżyniera

MIROSŁAWA HAMBERGA2 czerwca 2015, wtorek, godz. 18.00

Galeria Architektów Forma, ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
Wstęp wolny
Pobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>

28|05|2015

We wtorek 2 czerwca 2015 w Galerii Architektów Forma odbędzie się Colloquium z okazji 80. rocznicy urodzin oraz 58-lecia pracy zawodowej Mirosława Hamberga pod hasłem "Architektura i budownictwo. O potrzebie wszechstronności inżynierskiej". Twórczość i praca zawodowa Mirosława Hamberga w zakresie projektowania konstrukcji i nadzorowania realizacji wielu inwestycji, kluczowych dla powojennej tożsamości Szczecina i regionu, jest pretekstem do szerszej dyskusji o znaczeniu dobrego współdziałania architektów i inżynierów budownictwa oraz o potrzebie inżynierskiej wszechstronności. Colloquium, rozumiane jako spotkanie naukowe, jest organizowane przez grono bliskich współpracowników z Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie.

Mirosław Hamberg jest magistrem inżynierem budownictwa lądowego, działającym czynnie konstruktorem oraz wieloletnim dydaktykiem i wykładowcą Politechniki Szczecińskiej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Jest rzeczoznawcą budowlanym w zakresie konstrukcji, aktywnym członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - aktualnie sędzią okręgowym. Jego kreatywność zawodowa obejmuje szerokie spektrum dotyczące konstrukcji budowlanych: projektowania, nadzorów, kierowania budowami, opracowywania opinii i ekspertyz technicznych, weryfikowania projektów oraz konsultacji dotyczących projektowania i realizacji obiektów budowlanych. Ma swój znaczący wkład m.in. w projektowanie i realizację odbudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Ratusza Staromiejskiego w Szczecinie, katedry pw. Św. Jakuba Ap. w Szczecinie, kościołów Mariackich w Chojnie i Wolinie. Jest konstruktorem kilkunastu nowych świątyń Szczecina, m.in. pw. Miłosierdzia Bożego, pw. Bożego Ciała, pw. Przemienienia Pańskiego, kościoła seminaryjnego AWSD a także kościołów w Świnoujściu-Warszowie czy Nowogardzie. Jest współprojektantem rozbudowy wielu historycznych świątyń, np. w Goleniowie, Międzyzdrojach czy Tuchowie, jak również członkiem zespołów pracujących przy renowacji kilkudziesięciu sakralnych obiektów zabytkowych. Wykonywał również szereg prac z zakresu budownictwa mieszkalnego, przemysłowego i inżynierskiego. Mirosław Hamberg współpracował z wieloma szczecińskimi architektami m.in. ze Stefanem Kwileckim, Stanisławem Latourem, Adamem Marią Szymskim, Maciejem Płotkowiakiem, Walentym Zaborowskim, Tomaszem Cykalewiczem. Jego bliskim współpracownikiem pozostaje konstruktor dr inż. Stefan Nowaczyk.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma


MIROSŁAW HAMBERG

ur. 28.04.1935 r. w Drucku k. Grodna
matura: Gimnazjum Męskie w Ostrowie Wielkopolskim
studia inżynierskie: Wyższa Szkoła Inżynierska w Szczecinie
studia magisterskie: Politechnika Szczecińska mgr inż. budownictwa lądowego
rzeczoznawca budowlany w zakresie konstrukcji
członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, sędzia Sądu Okręgowego ZOIIB
oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZiTB)

praca zawodowa:
1957-1959 Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Szczecin - inżynier budowy.
1959-1966 PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Oddział Szczecin - kierownik budowy,
kierownik Działu Technicznego, st. projektant.
1966-1996 Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Inżynierii Lądowej
(Zakład Mechaniki Budowli i Wytrzymałości Materiałów) - st. asystent; Instytut Architektury
i Planowania Przestrzennego (Zakład Technicznych i Ekonomicznych Podstaw Architektury)
- st. wykładowca, kierownik Zakładu.
1997-2000 wykłady na Politechnice Szczecińskiej.
Równolegle do pracy etatowej prowadził i prowadzi nadal dodatkową działalność w zakresie projektowania konstrukcji i instalacji budowlanych, prowadzenia nadzorów, kierowania budową, opracowywania opinii technicznych, ekspertyz, weryfikowania projektów konstrukcji oraz konsultacji w zakresie projektowania i realizacji obiektów budowlanych. Prace dotyczyły budownictwa ogólnego, sakralnego, przemysłowego oraz obiektów zabytkowych objętych nadzorem konserwatorskim.

Brał udział w projektowaniu i realizacji m.in. odbudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Ratusza Staromiejskiego w Szczecinie, katedry pw. Św. Jakuba w Szczecinie, kościoła Mariackiego w Chojnie i Wolinie, oraz budowie kilkunastu nowych świątyń, np. kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie (ul. Przyjaciół Żołnierza), pw. Bożego Ciała w Szczecinie (ul. E. Plater), pw. Przemienienia Pańskiego w Szczecinie (ul. Bł. Kingi) a także w Świnoujściu-Warszowie, Nowogardzie, Goleniowie czy Dziwnówku. Uczestniczył przy renowacji kilkudziesięciu obiektów zabytkowych. Współpracował z wieloma szczecińskimi architektami m.in. Stefanem Kwileckim, Stanisławem Latourem, Adamem M. Szymskim, Maciejem Płotkowiakiem, Walentym Zaborowskim, Tomaszem Cykalewiczem. Jego bliskim współpracownikiem pozostaje konstruktor dr inż. Stefan Nowaczyk.
`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska