Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

EKOHABITATY– DOŚWIADCZENIA

WYSTAWA ZBIOROWA


Wernisaż wystawy:
20 października 2017, piątek, godz. 18.00

Czas ekspozycji:
06|10|2017 - 03|11|2017

Galeria Architektów Forma, ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
Godziny otwarcia: dni powszednie 9.00-16.00,
Wstęp na wystawę i wernisaż - wolny

Kurator wystawy: Jarosław Bondar

Pobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>

Pobierz plakat w PDF >>>
AUTORZY WYSTAWY:

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Zbigniew BAĆ, prof. dr inż. arch.
Justyna KLESZCZ, dr inż. arch.
Romuald PUSTELNIK, dr inż. arch.
Michał GOLAŃSKI, mgr inż. arch.
Justyna JUCHIMIUK, mgr inż. arch.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
Zbigniew PASZKOWSKI, prof. dr hab. inż. arch.
Krystyna JANUSZKIEWICZ, prof. nzw. dr hab. inż. arch.
Marek WOŁOSZYN, prof. nzw. dr hab. inż. arch.
Jakub FIDOR, mgr inż. arch.
Eliza GOCZYŃSKA, mgr inż. arch.
Piotr GRADZIŃSKI, mgr inż. arch.
Katarzyna KRASOWSKA, mgr inż. arch.

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
Nina SOŁKIEWICZ-KOS, dr inż. arch.
Henryk KATOWICZ-KOWALEWSKI, mgr inż. arch.

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Tomasz MATUSEWICZ, dr hab. szt.

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Janusz RĘBIELAK, prof. dr hab. inż. arch.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Anna GUMIŃSKA, dr inż. arch.

ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

   
Foto-reportaż z wernisażu
autor: Paweł Rubinowicz
fot. Klara Czyńska | Paweł Rubinowicz
Zdjcia z wernisau
fot. Klara Czyńska | Paweł Rubinowicz
-->

12|10|2017

W piątek 20 października 2017 roku w Galerii Architektów Forma odbędzie się wernisaż wystawy zbiorowej pod tytułem „EKOHABITATY – DOŚWIADCZENIA”. Wystawa jest przedsięwzięciem wyjątkowym, jak to zauważa w recenzji prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki. Świadczy o tym już choćby to, że została stworzona przez 17 autorów. Równie znaczące jest to, że przedsięwzięcie to jest dziełem pracowników naukowych z aż sześciu polskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Śląskiej. Na wystawie prezentowane są fotogramy obrazujące autorskie ujęcia obiektów architektonicznych, które powstały w ostatniej dekadzie XXI wieku w różnych miastach europejskich: Amsterdamie, Hamburgu, Kolonii, Fryburgu, Dusseldorfie, czy Mediolanie. Wystawa jest pokłosiem dwóch konferencji naukowych zorganizowanych w 2015 roku pod auspicjami Komitetu Architektury i Urbanistki PAN: „Feeding the planet, energy for life” oraz „Natura – technologia – kultura, zrównoważone środowisko życia”.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma

RECENZJA WYSTAWY

Wystawa „EKOHABITATY–DOŚWIADCZENIA” jest przedsięwzięciem wyjątkowym, już choćby z tego powodu, że została stworzona przez 17 autorów. Równie znaczącym jest fakt, że przedsięwzięcie to jest dziełem pracowników naukowych aż z sześciu polskich uczelni wyższych.

Na wystawie najliczniej reprezentowane są fotografie wykonane przez pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ich autorami są: dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ndzw ZUT, prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski, dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ndzw. ZUT, mgr inż. arch. Jakub Fidor, mgr inż. arch. E. Goczyńska, mgr inż. arch. Piotr Gradziński oraz mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego na wystawie reprezentują: prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, mgr inż. arch. Michał Golański, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk, dr inż. arch. Justyna Kleszcz oraz dr inż. arch. Romuald Pustelnik. Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej reprezentuje: dr inż. arch. Nina Sołkiewicz-Kos oraz mgr inż. arch. Henryk Katowicz-Kowalewski. Z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na wystawę swoje prace fotograficzne udostępnił prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak. Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej jest reprezentowany w osobie dr hab. szt. Tomasz Matusewicza. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej reprezentuje dr inż. arch. Anna Gumińska.

Wystawa aktualnie prezentowana w Galerii Forma ma już swoją bogatą historię. Jest pokłosiem dwóch istotnych wydarzeń naukowych. Pierwsze z nich to Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Feeding the planet, energy for life”, zorganizowana w dniach 21-24 maja 2015 w czasie Mediolańskiego expo 2015. Drugim wydarzeniem była Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Natura – technologia – kultura, zrównoważone środowisko życia", która odbyła się w dniach 3-7 września 2015. Z konferencją tą związany był wyjazd naukowo-studialny po Niemczech i Holandii.

Galeria Forma jest kolejnym miejscem, w którym prezentowane są te prace fotograficzne. W dniu 30 maja 2016 r. w Galerii Architektury i Sztuki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt.: „Zrównoważone środowisko życia, Włochy – Niemcy – Holandia”, na której można było podziwiać niektóre fotogramy prezentowane obecnie w Galerii Forma.

Przy tak znaczącej liczbie autorów wystawy nie dziwi ilość miejsc objętych fotograficznymi zainteresowaniami. Źródłem inspiracji stały się poszczególne budowle zlokalizowane we Włoszech, Niemczech i Holandii. Autorzy wystawy odnaleźli w strukturach miejskich Mediolanu, Hamburga, Kolonii, Fryburga Bryzgowijskiego, Dusseldorfu oraz Amsterdamu obiekty godne fotograficznego udokumentowania. Tak jak zróżnicowana jest ludzka natura, tak wielowątkowa jest też ta wystawa. Autorzy omawianej ekspozycji sugestywnym językiem fotografii starali się opisać różnorodność podejść do sposobów współczesnego kształtowania środowiska mieszkaniowego.

Poszczególne fotografie ukazują widzowi obraz aktualnie zmieniających się potrzeb życiowych mieszkańców współczesnych miast. Potrzeby te są motywowane między innymi postępem technologicznym i ekologicznym wyrosłym, zarówno z ducha ochrony środowiska, jaki i wielowątkowo pojętej tradycji. Od szklanych powłok poprzez betonowe struktury do tradycyjnych ceglanych murów. Od pozornie zaprzeczających grawitacji zwalistych brył do zwiewnych ulatujących w niebo konstrukcji. Od murów poprzerastanych bujną roślinnością do samotnych wypalonych słońcem brył. Od niemal wiktoriańskich budowli do obiektów prześmiewczo igrających z tradycyjną formą architektoniczną.

Oto właśnie współczesny obraz środowiska miejskiego i form architektonicznych – zdają się mówić autorzy wystawy. Z oglądu tego niezwykle bogatego zbioru fotografii zapewne można wysnuć wniosek, że świat urbanistyki i architektury coraz bardziej wymyka się stylistycznemu zaszufladkowaniu. Trzeba zadać sobie pytanie, czy to jest zmierzch wspólnoty poglądów, czy raczej „młodzieńcze rozbrykanie” z czasem przechodzące w bezpieczną przewidywalność. Jak byśmy nie próbowali zdefiniować tego problemu, to warto oddać cześć autorom wystawy za zadanie tego pytania, bo „qui rogat, non errat”.

Waldemar Marzęcki
prof. dr hab. inż. arch.
Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, WBiA, ZUT



FOTOGRAMY AUTORÓW


prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ

dr inż. arch. Justyna KLESZCZ

dr inż. arch. Romuald PUSTELNIK

mgr inż. arch. Michał GOLAŃSKI

mgr inż. arch.
Justyna JUCHIMIUK

prof. dr hab. inż. arch.
Zbigniew PASZKOWSKI

prof. nzw. dr hab. inż. arch.
Krystyna JANUSZKIEWICZ

prof. nzw. dr hab. inż. arch.
Marek WOŁOSZYN

mgr inż. arch. Jakub FIDOR

mgr inż. arch. Eliza GOCZYŃSKA

mgr inż. arch. Piotr GRADZIŃSKI

mgr inż. arch. Katarzyna KRASOWSKA

dr inż. arch.
Nina SOŁKIEWICZ-KOS

mgr inż. arch.
Henryk KATOWICZ-KOWALEWSKI

dr hab. szt.
Tomasz MATUSEWICZ

prof. dr hab. inż. arch.
Janusz RĘBIELAK

dr inż. arch. Anna GUMIŃSKA
`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska