!Berlin, K-Salon

Zdjęcia: P. Rubinowicz, K. Czyńska